Besøg af socialtilsynet

Alle plejefamilier får mindst ét årligt tilsynsbesøg

Ifølge Lov om socialtilsyn, skal alle plejefamilier have mindst ét driftsorienterede besøg om året af socialtilsynet. Det kan være et anmeldt eller uanmeldt tilsynsbesøg.

Oplysningsskema

I forbindelse med det driftsorienterede besøg indhenter Socialtilsyn Hovedstaden en række oplysninger om plejefamilien. Oplysningerne udgør sammen med tilsynsbesøget grundlaget for plejefamiliens fortsatte godkendelse. Oplysningsskemaet skal udfyldes i forbindelse med, at socialtilsynet kontakter jer for at planlægge besøget.

Tryk her for at udfylde oplysningsskemaet digitalt

Indberetningsskemaet kræver, at du logger ind og underskriver med dit NemID. Når vi beder jer om at udfylde og underskrive skemaet med NemID, skyldes det, at I derved bekræfter på tro og love ægtheden af de opgivne oplysninger.

Du kan finde en vejledning til at udfylde skemaet i boksen til højre.

Skemaet skal underskrives med NemID af begge plejeforældre, hvis I er to forældre. Hvis begge plejeforældre er til stede, når skemaet udfyldes, skal I begge underskrive skemaet, når I er færdige med at udfylde det. Hvis den anden plejeforælder ikke er til stede, når I udfylder skemaet, skal der til slut sendes en invitation til at underskrive til den anden plejeforældres e-mailadresse.

Socialtilsyn Hovedstaden behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med persondataforordningen. Du kan læse mere om, hvordan Socialtilsyn Hovedstaden behandler dine oplysninger, og dine rettigheder som følge af, at vi indhenter oplysninger om dig her.