Bliv godkendt som nyt tilbud

Her kan du læse om hvordan I bliver godkendt som socialt tilbud, og hvordan Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet

Socialtilsyn Hovedstaden skal føre tilsyn med sociale tilbud beliggende i kommunerne i Region Hovedstaden, Region Hovedstaden og Holbæk kommune.

Det drejer sig om sociale tilbud, som er omfattet af følgende lovparagraffer:

  • Døgntilbud efter § 66, nr. 5 og 6 (Børn/unge)
  • Botilbud efter §§ 107, 108 (Voksne)
  • Krisecentre efter § 109
  • Forsorgshjem efter § 110
  • Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter § 101 og 101a
  • Botilbudslignende tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 i lov om social service.

Ønsker I at blive godkendt som et nyt socialt tilbud, skal I udfylde et ansøgningsskema sammen med et budgetskema fra Tilbudsportalen. Til højre kan I downloade ansøgningsskemaet, og finde et link til budgetskemaet med en vejledning. Ansøgningsskema og budgetskema sender I samlet til Socialtilsyn Hovedstaden, som herefter vil behandle jeres ansøgning. I har mulighed for at sende via en sikker forbindelse, læs mere om hvordan under Kontakt.

Befinder tilbuddet sig i Frederiksberg Kommune, skal I sende jeres ansøgning til Socialtilsyn Syd. Det skyldes, at Frederiksberg Kommune som drifter Socialtilsyn Hovedstaden, ikke må føre tilsyn med sig selv eller godkende nye tilbud i egen kommune.

 

Godkendelsesprocessen

Godkendelsesprocessen består af

  • socialfaglig, juridisk og økonomisk vurdering af modtaget materiale
  • møder mellem ansøger/leder og Socialtilsyn Hovedstaden, hvor projektet vil blive drøftet med hensyn til målgruppe og metoder, faglige kompetencer, ledelse og organisation
  • besigtigelse af fysiske rammer

Socialtilsyn Hovedstaden træffer afgørelse om godkendelse af tilbuddet som generelt egnet på baggrund af en vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, og om tilbuddet har den fornødne kvalitet målt ud fra de syv temaer i kvalitetsmodellen.

De 7 temaer i kvalitetsmodellen er:

1. Uddannelse og beskæftigelse
2. Selvstændighed og relationer
3. Målgrupper, metoder og resultater
4. Sundhed og Trivsel
5. Organisation og ledelse
6. Kompetencer
7. Fysiske rammer

En godkendelsesproces kan også ende med et afslag, såfremt betingelserne ikke bliver vurderet opfyldt.

Når Socialtilsyn Hovedstaden modtager jeres ansøgning, bliver I opkrævet en takst for nygodkendelser. Taksten for godkendelsen vil blive opkrævet, uanset om processen munder ud i godkendelse eller afslag. Læs mere om takster her

Hvis der er tale om en ansøgning om underafdelinger, nye ydelser eller andre ændringer i eksisterende og allerede godkendte tilbud, skal du kontakte den tilsynskonsulent, der tager sig af det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet. Hvis du ikke ved hvem den ansvarlige tilsynskonsulent er, kan du kontakte Socialtilsyn Hovedstadens hovednummer.