Hvad er socialtilsyn?

Socialtilsyn Hovedstaden har udgivet to pjecer:

 Pjecerne er i to versioner for henholdsvis:

  • anbragte børn i plejefamilier og deres pårørende
  • brugere af botilbud og deres pårørende

Formålet med pjecerne, er at synliggøre socialtilsynets rolle på dit tilbud/i din plejefamilier, og hvad du kan forvente af os.