Dispensation

Socialtilsyn Hovedstaden kan give dispensation, hvis en plejefamilie  et konkret og berettiget behov for at fravige deres eksisterende godkendelse.

Der er pr. 1. juli 2016 foretaget en ændring i lov om socialtilsyn, med en ny § 5, stk. 6, der giver socialtilsynet mulighed for at give en plejefamilie en dispensation i forhold til den eksisterende godkendelse.

Dispensation er kendetegnet ved, at det er en afgrænset afvigelse fra plejefamiliens eksisterende godkendelsesramme. Årsagen til, at plejefamilierne ansøger om dispensation, er hovedsageligt begrundet i alder, pladser og evt. målgruppe.


En dispensation er kendetegnet ved at være tidsbegrænset

Socialtilsyn Hovedstaden kan give dispensation, hvis en plejefamilie har et konkret og berettiget behov for at fravige deres eksisterende godkendelsesramme.

En dispensation er kendetegnet ved at være tidsbegrænset i modsætning til ”en væsentlig ændring”, som er permanent eller længerevarende. Læs mere om væsentlig ændring her.

Retsgrundlag
Hovedregel: Hvis målgruppen eller antallet af pladser skal ændres skal tilbuddet ansøge om godkendelse af væsentlige ændringer jf. bekendtgørelse om socialtilsyn § 18, stk. 3. 
Undtagelse: Bekendtgørelse om socialtilsyn § 6, stk. 3, giver adgang til, efter en konkret vurdering og efter anmodning fra plejefamilien, at fastsætte vilkår for den fortsatte godkendelse således, at godkendelsen kan fraviges inden for nærmere fastsatte betingelser eller inden for en nærmere bestemt periode (også kaldet ”dispensation”).

Sådan ansøger du om dispensation
Plejefamilien skal ansøge Socialtilsyn Hovedstaden om dispensation. Kommunen kan ikke ansøge på plejefamiliens vegne.

Brug ansøgningsskemaet i download boksen til højre.
I skal sende skemaet til Socialtilsynet. Bemærk, at hvis I sender det til os via virk.dk eller borger.dk, behøver I ikke underskrive skemaet.