Dispensation fra godkendelsen

Socialtilsyn Hovedstaden kan give dispensation, hvis et tilbud har et konkret og berettiget behov for at fravige deres eksisterende godkendelse.

Der er pr. 1. juli 2016 foretaget en ændring i lov om socialtilsyn, med en ny § 5, stk. 6, der giver socialtilsynet mulighed for at give et tilbud en dispensation i forhold til den eksisterende godkendelse.

Dispensation er kendetegnet ved, at det er en afgrænset afvigelse fra tilbuddets eksisterende godkendelse. Årsagen til, at tilbuddene ansøger om dispensation, er hovedsageligt begrundet i alder, pladser og evt. målgruppe. Ansøgningen kan ligeledes være begrundet i ændring af organisatoriske forhold, fysiske rammer m.m.

En dispensation er kendetegnet ved at være tidsbegrænset
Socialtilsyn Hovedstaden kan give dispensation, hvis en plejefamilie eller et socialt tilbud har et konkret og berettiget behov for at fravige deres eksisterende godkendelse. En dispensation er kendetegnet ved at være tidsbegrænset i modsætning til ”en væsentlig ændring”, som er permanent eller længerevarende. Læs mere om væsentlig ændring her. Der er også forskel på, hvor stor en fravigelse, der er tale om – i nogle tilfælde vil fravigelsen af godkendelsen være så stor, at det ikke kan anses for bare at være en fravigelse, men i stedet er en ændring af godkendelsesgrundlaget

Retsgrundlag
Hovedregel: Hvis målgruppen eller antallet af pladser skal ændres skal tilbuddet ansøge om godkendelse af væsentlige ændringer jf. bekendtgørelse om socialtilsyn § 18, stk. 3. 
Undtagelse: Bekendtgørelse om socialtilsyn § 6, stk. 3, giver adgang til, efter en konkret vurdering og efter anmodning fra tilbuddet eller plejefamilien, at fastsætte vilkår for den fortsatte godken-delse således, at godkendelsen kan fraviges inden for nærmere fastsatte betingelser eller inden for en nærmere bestemt periode (også kaldet ”dispensation”).

Sådan ansøger du om dispensation
Tilbuddet eller plejefamilien skal ansøge Socialtilsyn Hovedstaden om dispensation. Kommunen kan ikke ansøge på plejefamiliens vegne.
Brug ansøgningsskemaet i download boksen til højre.
I skal sende skemaet til Socialtilsynet. Bemærk, at hvis I sender det til os via virk.dk eller borger.dk, behøver I ikke underskrive skemaet.