Hvad er socialtilsyn?

Socialtilsyn Hovedstaden har udgivet to pjecer

 Pjecerne er i to versioner for henholdsvis:

  • anbragte børn i plejefamilier og deres pårørende
  • brugere af botilbud og deres pårørende

Formålet med pjecerne er at synliggøre socialtilsynets rolle på dit tilbud/i din plejefamilie, og hvad du kan forvente af os.

I forbindelse med tilsynsbesøget vil vi gerne tale med dig, der bor på tilbuddet eller i plejefamilien, eller som er bruger af behandlingstilbuddet. I den forbindelse indsamler vi oplysninger om dig. Det kan du læse mere om her.