Lovgivning på området

Her finder du den gældende lovgivning og vejledninger - bl.a. lov om socialtilsyn og den dertilhørende bekendtgørelse.

Lov om socialtilsyn

Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere og alkoholbehandling

Magtanvendelser

Regskab for private tilbud

Visitation af borgere efter §§ 107 og 108 til almenboliger

Driftsoverenskomst / driftsaftale med private tilbud

Kvalitesmodellen som socialtilsynet fører tilsyn efter