Regodkendelse af alkoholbehandlingstilbud

Inden udgangen af 2017 skal alle alkoholbehandlingssteder som indgår i den kommunale forsyning, re-godkendes.

Socialtilsynet skal enten godkende jer som nyt tilbud med alkoholbehandling jf. sundhedsloven § 141, eller (re)godkende jer, hvis I allerede tilbyder behandling som en del af den kommunale forsyningsforpligtelse.

Pr. 1. januar 2016 har Socialtilsynet overtaget godkendelse - og tilsynsansvaret for alkoholbehandlingstilbud efter Sundhedsloven § 141.
Vi har skrevet et notat om overtagelse af opgaven, som du kan læse her

 

Vi vil gerne godkendes som nyt tilbud
Hvis I gerne vil godkendes som nyt tilbud og indgå i den kommunale forsyningsforpligtelse, skal I udfylde et ansøgningsskema. I kan læse mere om ansøgningsprocessen, finde skemaet og læse hvad taksten er for nygodkendelse af et tilbud her (klik her).

Vi er allerede godkendt som et misbrugsbehandlingstilbud, der (blandt andet) tilbyder alkoholbehandling.
Jeres afdeling som tilbyder alkoholbehandling, skal regodkedes.

Det betyder:

  • I skal udfylde et  oplysningsskema, som vi skal bruge for at starte processen med regodkendelse. Skemeat kan hentes her på siden
  • Vi vil fremsende en faktura for opkrævning af tilsynstakst 2016 til jeres digitale postkasse (CVR-nr). Læs mere om takster her

Vi er allerede godkendt som alkoholbehandlingstilbud men har ikke før haft besøg af Socialtilsynet
Alkoholbehandlingssteder som er godkendt og optaget på Tilbudsportalen senest 31. december 2015 er blevet overdrages til Socialtilsynet og skal (re)godkendes inden udgangen af 2017.

I skal indsende et ansøgningsskema, om at I ønsker at blive regodkendt. Læs mere om regodkendelses for jer her.

Såfremt I ikke mener at være omfattet af den kommunale forsyningsforpligtigelse bedes dette meddelt Socialtilsynet med begrundelse og evt. dokumentation herfor. Hvis Socialtilsynet vurderer, at der på det foreliggende grundlag kan træffes afgørelse, vil vi fremsende afgørelse om at I ikke er omfattet af Lov om Socialtilsyn, hvorefter jeres tilbud vil blive taget af Tilbudsportalen. Det betyder, at I ikke fremadrettet vil kunne indgå i den kommunale forsyningspligt. Kommunerne må herefter ikke benytte jeres tilbud.