Driftsoverenskomst / driftsaftale med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud


Hvordan forholder socialtilsynet sig:

Socialtilsyn Hovedstaden har modtaget mange spørgsmål om hvordan vi forholder sig til private tilbud (både selvstændige eller som del af en fond eller koncern), som har driftsoverenskomster eller driftsaf-taler med kommunerne.

Det er særligt spørgsmål i forhold til

  • det økonomiske tilsyn såsom aflæggelse af budget mv.
  • juridiske spørgsmål om partsstatus og orientering om socialtilsynets afgørelser i forhold til bestyrelser, fonde og koncerner/koncernlignende konstruktioner.

For at opnå afklaring på dette har Socialtilsyn Hovedstaden udarbejdet et notat, som henvender sig såvel til kommunerne som til private tilbud, deres bestyrelser og fonde med henblik på at besvare nogle af spørgsmålene. Notatet kan hentes i download boksen til højre.

Nyheden blev udgivet

mandag, 21 december, 2015