Er du socialrådgiver, og vil du være med til at højne kvaliteten af sociale tilbud for anbragte børn og voldsramte kvinder?

Så har Socialtilsyn Hovedstaden nu en ledig fast stilling som tilsynskonsulent til tiltrædelse pr. 2/1-2019. Du skal være med til at føre det driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder for børn og unge og med kvindekrisecentre inden for Socialtilsyn Hovedstadens ansvarsområde.

Organisatorisk er Socialtilsyn Hovedstaden placeret i Børne- og Ungeområdet i Frederiksberg Kommune, og har til huse på Frederiksberg Rådhus. Tilsynsopgaverne er dog placeret i hele regionen og i Holbæk Kommune.

Du vil komme til at arbejde sammen med 10 dygtige og engagerede kolleger, og sammen skal I løfte tilsynsopgaven i Børne- og Ungesektionen, der fører tilsyn med ca. 145 anbringelsessteder for børn, unge og familier og ca. 20 kvindekrisecentre.

Stillingsbeskrivelse og profil

Vi søger en kollega med solid socialfaglig viden om anbragte og udsatte børn og familier og med en uddannelsesmæssig baggrund som socialrådgiver, socialformidler eller lignende socialfaglig uddannelsesbaggrund. Du skal have opdateret viden på anbringelsesområdet i forhold til servicelovens bestemmelser, og du skal have erfaring fra myndighedsarbejde.

Som tilsynskonsulent vil du få ansvaret for tilsynet med en række anbringelsessteder og krisecentre, som du sammen med en kollega skal analysere og vurdere kvaliteten af. Du vil få et unikt indblik i de sociale tilbud inden for Socialtilsyn Hovedstadens myndighedsområde, og du vil med afsæt i en kvalitetsmodel analysere kvaliteten af tilbuddene og bidrage med din faglige viden til at udvikle kvaliteten yderligere. Udover at føre tilsyn med den faglige kvalitet skal du være med til at vurdere tilbuddenes økonomiske drift og træffe afgørelser om f.eks. påbud og skærpet tilsyn. Dialogen med tilbuddene er helt afgørende for at lykkes med denne opgave, og det er derfor vigtigt, at du kan være anerkendende, lydhør og nysgerrig, men også stå fast i dine faglige vurderinger, når dette er påkrævet

Stillingen forudsætter, at du har viden om og erfaring med socialfaglige metoder og tilgange i arbejdet med anbragte børn og med udsatte familier.

Vi forventer af dig, at du:
• Brænder for at højne kvaliteten for samfundets mest sårbare og udsatte mennesker
• Er god til at lytte og analysere komplekse problemstillinger
• Har gode samarbejdsevner
• Har erfaring fra det specialiserede børne- og ungeområde
• Har viden om og overblik over forskellige socialfaglige og pædagogiske retninger og metoder
• Har en vis erfaring med myndighedsfunktioner
• Arbejder selvstændigt og effektivt og er i stand til i vidt omfang at planlægge og tilrettelægge opgaverne selv
• Har gode skriftlige formidlingsevner og kan lide administrative opgaver
• Har flair for it og nemt ved at tilegne dig nye it-systemer
• Har et godt humør med en god portion humor

Det er en fordel, men ikke en betingelse, hvis du har tilsynserfaring fra dit tidligere arbejde.

Tiltrædelse og ansøgningsfrist

Stillingen er en fuldtidsstilling med løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og med tiltrædelse den 2. januar 2019. Jobbet forudsætter, at du har kørekort og kan stille egen bil til rådighed i tilsynsarbejdet. Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens takster (høj takst).

Der er ansøgningsfrist til stillingen den 9. november 2018 kl. 12.00. Der vil blive gennemført ansættelsessamtaler den 13. november 2018.

Læs job- og personprofilen her og søg stillingen her.

Hvis der er spørgsmål til stillingen kan sektionsleder Kristina Vang Jensen (Børn- og Ungesektionen) kontaktes på tlf. 9133 3204.

Nyheden blev udgivet

torsdag, 11 oktober, 2018