Information om private alkoholbehandlingstilbud og evt. med aftale med en kommune

Et privat alkoholbehandlingstilbud skal i medfør af sundhedslovens § 141, stk. 6, have en aftale med mindst én kommune for at kunne indgå i den kommunale forsyning og for at kunne opnå godkendelse af det stedlige socialtilsyn. Dette er nu yderligere slået fast ved en afgørelse i Ankestyrelsen af 7. juni 2018.

Afgørelsen fastslår endvidere, at en aftale i overensstemmelse med det almindelige aftalebegreb kan være både mundtlig og skriftlig. Alkoholbehandlingstilbuddet skal dog over for socialtilsynet kunne dokumentere, at der foreligger en sådan aftale – enten ved at fremvise en skriftlig aftale eller ved at henvise til den person i en kommune, med hvem der er indgået en mundtlig aftale.

I den konkrete sag blev der ikke fremlagt dokumentation for aftalen, hvorfor Ankestyrelsen afgjorde sagen på det foreliggende grundlag, og tilbuddet kunne derfor ikke længere indgå i den kommunale forsyningsforpligtigelse.

Socialtilsynet skal derfor opfordre både kommuner og private alkoholbehandlingstilbud til at sikre sig behørig dokumentation for en samarbejdsaftale og vilkårene for en sådan aftale. Det er afgørende, at det i aftalen er præciseret hvilket alkoholbehandlingssted, der er tale om, og hvad der gælder af opsigelsesvarsler for aftalen.

Nyheden blev udgivet

onsdag, 13 juni, 2018