Notat om visitation af borgere efter §§ 107 og 108 til almenboliger

Notat skal danne afsæt for drøftelser mellem KL og Social- og Indenrigsministeriet, om visitation af borgere efter §§ 107 og 108 til almenboliger.

Social- og Indenrigsministeriet har i samarbejde med Udlændige-, Integrations- og Boligministeriet udarbejdet et notat om visitation til boformer efter servicelovens §§ 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven.

Baggrunden for notatet er, at Social- og Indenrigsministeriet er blevet gjort bekendt med, at flere kommuner har udfordringer med visitationen til de forskellige boformer, så der i praksis har vist sig flere tilfælde, hvor der er uoverensstemmelse mellem visitationsgrundlaget for de enkelte beboere og boformens juridiske grundlag.

 

Formålet med notatet fra Social- og Indenrigsministeriet er

  • at hjælpe kommuner og socialtilsyn med forståelse af reglerne om visitation til de omtalte boformer. Det vedlagte notat indeholder derfor en gennemgang af disse regler.
  • et afsæt for drøftelser mellem Social- og Indenrigsministeriet drøfter og KL, om hvordan kommunerne generelt kan bringe visitationsgrundlaget for de enkelte beboere i overensstemmelse med boformens juridiske grundlag, der hvor dette ikke er tilfældet, og hvordan socialtilsynene kan håndtere godkendelsen af disse tilbud.

 

 

 

Nyheden blev udgivet

torsdag, 7 april, 2016