Om det økonomiske tilsyn 2018

I vores nyhedsbrev den 7. juni 2017, som du kan læse her, skrev vi under overskriften ”Sådan skal I forholde jer til årsbudget 2018 og årsregnskab 2017” om tidsfrister for aflevering og henviste til et link til højre ”Vejledning om årsbudget og årsregnskab”.

I forlængelse af Nyhedsbrevet vil vi gerne fremhæve følgende:

Frister for indsendelse

Alle tilbud skal uploade deres årsbudget 2018 på Tilbudsportalen  inden den 1. oktober 2017 for private tilbud,  inden 15. november 2017 for kommunale og regionale tilbud.

Budgetter for 2018, der er indberettet inden 1. oktober, skal være godkendt af socialtilsynet senest 1. januar, medmindre konkrete forhold gør, at dette ikke er muligt. Budgetter, der er indberettet mellem 1. oktober og inden 15. november, skal være godkendt af socialtilsynet senest 1. april, medmindre konkrete forhold gør, at dette ikke er muligt.

Budgetter tilknyttet en koncern, koncernlignende konstruktion eller en centraladministration/center må meget gerne uploades/indberettes samtidig, fordi det giver os mulighed for at sammenligne tilbuddene på tværs. 

Alle botilbud skal indsende deres årsregnskab for 2017 til socialtilsynet senest 1. maj 2018 og indberette nøgletal på Tilbudsportalen.

Særligt om socialtilsynets godkendelse eller eventuelt afvisning af budget:

Med henvisning til de nævnte deadlines for godkendelse af budgetter vil Socialtilsyn Hovedstaden for 2018 benytte sig af betegnelsen godkendt eller afvist om de budgetter, som vi behandler. Nedenfor uddyber vi betydning af henholdsvis godkendt og afvist:

GODKENDT

Når budgettet er godkendt, vil der ligesom i dag automatisk blive sendt en mail til tilbuddet om, at budgettet er godkendt. I forbindelse med godkendelsen vil der blive udarbejdet en samlet vurdering af økonomien, som vil blive tilgængelig på tilbudsportalen i forbindelse med den førstkommende tilsynsrapport.

AFVIST

kan skyldes to forhold:

1. Fejl og mangler der skyldes en teknisk fejl i budgettet eller tilbudsportalen, som kan rettes i en dialog mellem Tilsynskonsulent og tilbuddets leder. Der skal uploades nyt budget på Tilbudsportalen.

2. Væsentlige fejl og mangler:

  • Kan bero på en risikovurdering af tilbuddets bæredygtighed og forholdet mellem pris og kvalitet, og når der er tale om væsentlige fejl og mangler, som gør at budgettet ikke er tilstrækkeligt gennemsigtigt.
  • Kan bero på en risikovurdering, som dokumenterer tilbuddets manglende evne for ”fortsat drift” og væsentlig risiko for, at kvaliteten forringes (yderligere).

Der skal uploades nyt budget på tilbudsportalen.


Socialtilsynet beskriver årsagerne til afvisningen i en mail til tilbuddet, herunder hvad der skal til for, at budgettet kan blive godkendt.

Yderligere spørgsmål kan rettes til Bo Sloth (bosl01@frederiksberg.dk eller 91333209) og Pia Merrild (pime01@frederiksberg.dk eller 91333214)

Nyheden blev udgivet

tirsdag, 26 september, 2017