Sådan skal I forholde jer til årsbudget 2018 og årsregnskab 2017

Socialtilsyn Hovedstadens fører et socialfagligt og et økonomisk tilsyn hos tilbuddene.

Fra 2017 indgår økonomi ikke længere som et selvstændigt tema i socialtilsynenes kvalitetsmodel, som vi fører tilsyn ud fra. I stedet foretager socialtilsynet en faglig vurdering af, om tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, om økonomien er gennemsigtig, og ligeledes om økonomien giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe. Vi baserer bl.a. vores vurdering på baggrund af tilbuddets årsbudget og årsrapport.

Ændringerne trådte i kraft 1. januar 2017, hvor lovændringerne til Lov om socialtilsyn også ændrede fristen for indberetning af budget  og årsrapport til socialtilsynet.

Frister for indsendelse

• Alle botilbud skal indsende deres årsregnskab for 2017 til socialtilsynet senest 1. maj 2018 og indberette nøgletal på Tilbudsportalen
• Alle botilbud skal uploade deres årsbudget 2018 på Tilbudsportalen senest den 1. oktober 2017 for private tilbud / 15. november 2017 for kommunale og regionale tilbud.

Budgetter for 2018, der er indberettet inden 1. oktober, skal være godkendt af socialtilsynet senest 1. januar, medmindre konkrete forhold gør, at dette ikke er muligt. Budgetter, der er indberettet mellem 1. oktober og 15. november, skal være godkendt af socialtilsynet senest 1. april, medmindre konkrete forhold gør, at dette ikke er muligt.

Uddrag af regler og retningslinjer vedrørende årsbudget 2018 og årsrapport 2017.

Vi har samlet et uddrag af regler mv., relevant til indberetning af budget og årsrapporten. Klik i linkboksen til højre

Nyheden blev udgivet

onsdag, 7 juni, 2017