Socialtilsyn Hovedstaden søger konsulent med juridiske og økonomiske kompetencer

Ansøgningssfrist den 20. februar 12:00

Er du god til tal, kan du sætte dig ind i nyt lovstof og vil du være med til at hæve kvaliteten i tilbud på det specialiserede socialområde, så er det dig vi søger!

Socialtilsyn Hovedstaden opnormerer sin stabsfunktion med juridiske og økonomiske kompetencer. Vi søger derfor en ny konsulent, der kan indgå i varetagelsen af opgaverne i vores stab med økonomi og jura i relation til tilsyn med mere end 500 sociale tilbud og mere end 900 plejefamilier. Udover opgaven med tilsyn og godkendelse af sociale tilbud og plejefamilier har socialtilsynene i Danmark fået en ny opgave med at føre tilsyn med private firmaer og foreninger, der varetager arbejdsgiveransvaret for handicappede borgere, der har ansat egne hjælpere under den såkaldte BPA-ordning – Borgerstyret Personlig Assistance . Du vil som ny konsulent også skulle indgå i løsningen af denne opgave.

Socialtilsyn Hovedstaden er en relativt ny organisation etableret i 2014 i forbindelse med vedtagelse af tilsynsreformen. Vi er en ambitiøs organisation, der lægger vægt på høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen samt på, at tilsyn skal give mening. Vi bor på Frederiksberg Rådhus og er organisatorisk en del af Børne- og Ungeområdet i Frederiksberg Kommune. Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier, der er geografisk placeret i Region Hovedstaden samt med sociale tilbud og plejefamilier geografisk placeret i Holbæk Kommune.

Staben i Socialtilsyn Hovedstaden består af i alt 8 faste medarbejdere; jurister, økonomer, udviklingskonsulent, administrativt personale og her udover har vi også studentermedhjælpere og en elev. Vi har et godt arbejdsmiljø med en uformel tone i et storrumskontor. Arbejdsopgaverne løses meget selvstændigt, men vi samarbejder på kryds og tværs også med andre faggrupper (pædagoger og socialrådgivere), idet Stabens opgave både er at bistå tilsynskonsulenter med juridisk og økonomisk viden, men også at implementere den nye opgave med tilsyn med BPA-arbejdsgiverdelen.

Vi søger derfor en medarbejder med følgende uddannelser og kvalifikationer:
• Cand.merc.jur., Cand. merc.aud. eller anden relevant økonomisk eller juridisk uddannelse
• Flair for økonomi og regnskabsanalyser
• Viden om ansættelsesret
• Kan indgå i juridiske opgaver i forbindelse med myndighedsafgørelser, ankesager, aktindsigt, høringssvar m.m.
• Arbejder godt og erfarent i Excel
• Har gode skriftlige kompetencer
• Kan arbejde selvstændigt og har gode samarbejdsevner
• Grundig, omhyggelig og effektiv i arbejdet
• Interesse i at arbejde i en politisk styret organisation

Vi lægger vægt på, at du er selvstændig, systematisk, struktureret og kan indgå i et godt samarbejde med andre faggrupper, og at du er interesseret i at lære nyt og ikke er bange for at gå nye veje. Du vil skulle referere direkte til tilsynschefen men indgå i faglige drøftelser med øvrige mellemledere. Socialtilsyn Hovedstaden har høje forventninger til dig.

Til gengæld tilbyder vi
• Et spændende og varieret job med virkelighedsnære problemstillinger og et udfordrende lovområde
• God mulighed for at prøve din teoretiske viden af på konkrete empiriske problemstillinger i krydsfeltet mellem jura og økonomi
• Erfaring inden for en bred vifte af juridiske og økonomiske opgaver      
• Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af dine egne arbejdsopgaver og mulighed for at påvirke stabsopgaverne i Socialtilsyn Hovedstaden
• Dygtige og erfarne kollegaer og stor mulighed for faglig sparring
• Flekstidsordning

Nyuddannede er også velkommen til at søge stillingen.

Hvis du ønsker at vide mere om stillingen kan du kontakte sektionsleder Pia Eriksen på tlf. 91333205 eller tilsynschef Mie Andresen på tlf. 91333201. Ansøgningsfristen er den 20. februar 2018 kl. 12 og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 5. og 12. marts 2018. Løn og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.

Læs mere om stillingen og de ønskede kvalifikationer i boksen til højre og ansøg her

Nyheden blev udgivet

torsdag, 18 januar, 2018