Socialtilsyn Hovedstaden søger tilsynskonsulenter til plejefamilieområdet

Vil du være med til at højne kvaliteten i generelt godkendte plejefamilier?

Socialtilsyn Hovedstaden har på grund af ny lovgivning på plejefamilieområdet, samt at nuværende medarbejdere har fået andre, gode stillinger, tre ledige faste stillinger som tilsynskonsulent til tiltrædelse pr. 1. juni 2019. Du skal være med til at føre det driftsorienterede tilsyn i plejefamilier inden for Socialtilsyn Hovedstadens ansvarsområde.

Organisatorisk er Socialtilsyn Hovedstaden placeret i Børn og Ungeområdet i Frederiksberg Kommune og har til huse på Frederiksberg Rådhus. Tilsynsopgaverne er dog placeret i hele regionen og i Holbæk Kommune.

Du vil komme til at arbejde sammen med 20 dygtige og engagerede kollegaer, og sammen skal I løfte tilsynsopgaven i plejefamiliesektionen, der fører tilsyn med ca. 900 plejefamilier og behandler ca. 140 ansøgninger årligt om at blive plejefamilie.

Stillingsbeskrivelse og profil

Vi søger en kollega med solid socialfaglig viden om plejefamilier og udsatte børn og deres familier. Din faglige baggrund skal være socialrådgiver, pædagog eller anden tilsvarende socialfaglig uddannelse med opdateret viden inden for anbringelsesområdet.

Som tilsynskonsulent vil du få ansvaret for tilsynet med en række plejefamilier, som du skal føre tilsyn med og vurdere kvaliteten af.  Du vil med afsæt i en kvalitetsmodel skulle analysere kvaliteten i plejefamilierne og bidrage med din faglige viden til at udvikle kvaliteten yderligere. Udover at føre tilsyn med den faglige kvalitet skal du træffe afgørelser om f.eks. ændringer af plejefamiliernes godkendelsesramme, påbud og tilbagetrækning af godkendelse. Dialogen med plejefamilierne er helt afgørende for at lykkes med denne opgave, og det er derfor vigtigt, at du kan være anerkendende, lydhør og nysgerrig, men også stå fast i dine faglige vurderinger, når dette er påkrævet.

Stillingen forudsætter, at du har viden om og erfaring med socialfaglige metoder og tilgange i arbejdet med anbragte børn og med udsatte familier.

Tilsynskonsulenterne i plejefamiliesektionen er opdelt i teams, men der er en del arbejde alene. Vi kan tilbyde et højt fagligt og udviklende miljø med tæt kollegial sparring, fast supervision og kursusvirksomhed. Der er gode muligheder for at søge relevant efteruddannelse, og det er et krav, at du indgår i supervision.

Vi forventer af dig, at du:

  • Brænder for at højne kvaliteten hos anbragte børn og unge
  • Er god til at lytte og analysere komplekse problemstillinger
  • Har gode samarbejdsevner
  • Har erfaring fra det specialiserede børne- og ungeområde
  • Har viden om og overblik over forskellige socialfaglige og pædagogiske retninger og metoder
  • Har en vis erfaring med myndighedsfunktioner
  • Arbejder selvstændigt og effektivt og er i stand til i vidt omfang at planlægge og tilrettelægge opgaverne selv
  • Har gode skriftlige formidlingsevner og kan lide administrative opgaver
  • Har flair for it og nemt ved at tilegne dig nye it-systemer
  • Har et godt humør med en god portion humor

Det er en fordel, men ikke en betingelse, hvis du har tilsynserfaring fra dit tidligere arbejde.

Tiltrædelse og ansøgningsfrist

Stillingerne er fuldtidsstillinger med løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og med tiltrædelse 1.juni eller efter aftale. Det forudsættes at du har kørekort og kan stille egen bil til rådighed i tilsynsarbejdet. Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens takster (høj takst).

Der er ansøgningsfrist til stillingerne den 18. april 2019 kl. 12.00. Kandidater til samtale udvælges 23. april 2019, og der gennemføres ansættelsessamtaler den 26. april 2019 på Frederiksberg Rådhus.

Læs mere om stillingen, arbejdsopgaverne og de ønskede kvalifikationer i boksen til højre og ansøg her.

Hvis der er spørgsmål til stillingen kan sektionsleder for plejefamiliesektionen, Pia Eriksen, kontaktes på tlf. 9133 3205.

 

Nyheden blev udgivet

onsdag, 3 april, 2019