Til orientering: De fem socialtilsyn udsender en spørgeskemaundersøgelse om tilsynsrapporten

Mandag den 4. december 2017 udsender de fem socialtilsyn et fælles spørgeskema til alle sociale tilbud og plejefamilier.

Emnet for spørgeskemaet er den tilsynsrapport, socialtilsynet udsender efter tilsynsbesøget.

Det er frivilligt at besvare spørgeskemaet, og besvarelsen er anonym.

Socialtilsyn Hovedstaden håber, I vil afsætte noget tid til at deltage i undersøgelsen.

Nyheden blev udgivet

fredag, 1 december, 2017