Tilfredshedsundersøgelse for 2016

Socialtilsyn Hovedstaden udførte i januar 2017 en tilfredshedsundersøgelse af vores samarbejdspartneres oplevelse med socialtilsynets tilsynsvirksomhed 2016.

Vi sendte tilfredshedsundersøgelsen i tilpasset form til
- Kommunerne
- Private botilbud
- Plejefamilier (mulighed for anonym besvarelse)

I undersøgelsen spurgte vi bl.a. ind til deres oplevelse af tilsynsbesøget, dialogen med tilsynet, deres oplevelse af være underlagt skærpet tilsyn eller få udstedt påbud, og deres brug af socialtilsynets hjemmeside. Undersøgelsen skal bruges til Socialtilsyn Hovedstadens videre udvikling og for at optimere vores samarbejde med kommunerne og tilbuddene/plejefamilier generelt.

Læs hele tilfredshedsundersøgelsen og resultatet af de enkelte spørgsmål, i linkboksen til højre.


Antal besvarelser i alt

Flere af kommunerne har sendt mere end én besvarelse fra henholdsvis deres voksenområde og deres børne- og ungeområde. Således er der modtaget 65 besvarelser fra kommunerne og regionen, hvor 22 kommuner inkl. regionen ud af i alt 30 er repræsenteret. Det er en svarprocent på 73%. Plejefamilierne havde mulighed for at besvare tilfredshedsundersøgelsen anonymt, hvorfor det ikke er muligt at opgøre, hvor mange forskellige plejefamilier, der har svaret. I alt har vi fra plejefamilierne modtaget 403 besvarelser, hvilket vi oplever som en meget tilfredsstillende svarprocent ud af en portefølje på i alt 932 plejefamilier. Fra det private botilbudsområde har vi modtaget 60 besvarelser fra 58 forskellige private botilbud svarende til en svarprocent på 26 %, idet vi fører tilsyn med i alt 224 private botilbud.


Den samlede tilfredshed med Socialtilsyn Hovedstaden

87% har svaret, at de er tilfredse eller meget tilfredse med Socialtilsyn Hovedstaden, mens 3% svarede, at de er utilfredse eller meget utilfredse med Socialtilsyn Hovedstaden. 8% har svaret hverken/ eller.


 

Tilfredshed med dialogen

Generelt er der en høj tilfredshed med dialogen med tilsynskonsulenterne og med afholdelse af selve tilsynsbesøget – både hos de private og de offentlige tilbud samt hos plejefamilierne. Eksempelvis svarede 92% af de private botilbud og 87% af plejefamilierne, at de var tilfredse eller meget tilfredse med dialogen med tilsynskonsulenterne, og af 80% af besvarelserne fra kommunerne og regionen fremgik, at de var tilfredse eller meget tilfredse med besøgene.

Tilfredsheden med dialogen i tilbud og plejefamilier, som har modtaget en eller flere sanktioner fra Socialtilsyn Hovedstaden i 2016 er generelt høj – 78 % er tilfredse med socialtilsynet håndtering af sagen og dialogen i forbindelse med sanktionen/ sanktionerne.

Tilfredsheden er dog generelt ikke lige så høj, når det gælder socialtilsynets opfølgning og afrapportering efter tilsynsbesøget. Nogle tilbud og plejefamilier har oplevet at modtage tilsynsrapporten senere end de 30 dage efter besøget, som er Socialtilsyn Hovedstadens målsætning. Socialtilsynene arbejder løbende på at forbedre tilsynsrapport-formatet, hvorfor vi i 2. halvår af 2016 fik nyt layout på rapporterne, der bl.a. reducerede ”spildplads” i rapporterne væsentligt, og dermed længden på rapporterne. Vi har fået positiv feedback fra tilbuddene og plejefamilierne, som finder rapporterne med det nye layout mere læsevenlige. Socialtilsyn Hovedstaden arbejder fortsat på at gøre rapporterne endnu bedre og på at sikre, at alle tilbud og plejefamilier oplever at modtage en ordentlig og rettidige tilbagemelding på besøg fra socialtilsynet.

 

Nyheden blev udgivet

onsdag, 26 april, 2017