Vejledning om sammenhæng mellem borgerens visitationsgrundlag og boformens juridiske grundlag

Vejledningen omfatter alene boformer efter servicelovens §§ 107 og 108 samt ældre og handicapboliger efter almenboligloven.

Social- og Indenrigsministeriet har udarbejdet vejledningen i samarbejde med KL, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og Ankestyrelsen.

 

 

 

Nyheden blev udgivet

fredag, 2 december, 2016