Tilbuddenes økonomi

Økonomi indgår som et væsentligt element i vores tilsyn.

Set i lyset af den positive dialog vi har med de private tilbud og offentlige tilbud, og de spørgsmål vi har mødt undervejs, vil vi i korte træk fortælle om de krav der stilles til kvaliteten til det materiale, som skal ligge til grund for vores vurdering af økonomien:

1. Generelt om det økonomiske tilsyn
2. Indberetning af budget 2019
3. Indberetning af årsrapport 2018
4. Socialtilsynets opgave som fondsmyndighed