Regodkendelse for eksisterende tilbud

Godkendelse af eksisterende tilbud

Socialtilsyn Hovedstaden vil tage kontakt til jer, og bede jer udfylde et ansøgningsskema som herefter vil blive behandlet. Du kan downloade ansøgningsskemaet til højre. Det udfyldte skema skal sendes til socialtilsynet via en sikker forbindelse, læs mere under Kontakt.

Jf. Lov om socialtilsyn, skal Socialtilsyn Hovedstaden udføre en regodkendelse af sociale tilbud inklusiv alkoholbehandlingstilbud. Der laves en samlet vurdering af tilbuddet, og ud fra en kvalitetsmodel med 7 temaer, vurderes det om tilbuddet har den fornødne kvalitet. Indtil regodkendelsen er givet, forsætter tilbuddet videre på sin oprindelige godkendelse.

De 7 temaer i kvalitetsmodellen er:
1. Uddannelse og beskæftigelse
2. Selvstændighed og relationer
3. Målgrupper, metoder og resultater
4. Organisation og ledelse
5. Kompetencer
6. Økonomi
7. Fysiske rammer


I skal opdatere jeres oplysninger på Tilbudsportalen.
Under regodkendelsesprocessen, skal tilbuddet opdatere sine oplysninger på Tilbudsportalen, som har undergået større ændringer i forbindelse med vedtagelsen af Lov om Socialtilsyn. En central ændring er, at alle tilbud og plejefamilier skal registreres i en ny indberetning, og tilbuddene skal ind og indtaste alle oplysninger på ny.

Det er altså en mere omfattede proces end blot at opdatere eksisterende oplysninger. Tilbudsportalen har fået nyt udseende, og oplysninger skal stå på en lidt anden måde. Det er vigtigt, at oplysningerne bliver tastet korrekt ind, da vi skal bruge oplysningerne til vores tilsyn. Socialtilsynet skal efterfølgende verificere de indtastede oplysninger, hvorefter tilbuddet bliver synlig på tilbudsportalen.

 

Hvornår er vi regodkendt?
At jeres indtastede oplysninger på Tilbudsportalen bliver verificeret af socialtilsynet, betyder ikke, at tilbuddet er regodkendt/godkendt i forhold til de nye regler i Lov om Socialtilsyn. Det betyder blot, at tilbuddet nu er synligt på Tilbudsportalen. Det vil komme til at fremgå under hvert tilbud, om tilbuddet er regodkendt, og hvornår der sidst har været tilsynsbesøg. Konklusionen fra tilsynsbesøget fremgår ligeledes også.

I forbindelse med et regodkendelsesforløb, vil tilsynsstatus fremgå:

  • Godkendt: Anvendes når et eksisterende tilbud bliver regodkendt
  • Godkendt med vilkår: Anvendes når et eksisterende tilbud bliver regodkendt, men der samtidig stilles betingelser for godkendelsen.
  • Ikke godkendt: Anvendes når et eksisterende tilbud ikke bliver regodkendt, og tilbuddets godkendelse dermed trækkes tilbage.
  • Godkendelse afventer: Dette er en midlertidig tilsynsstatus, som anvendes ved tilbud som endnu ikke er regodkendt, eller hvor Socialtilsynet har udført et tematiseret tilsyn på kun én af de syv temaer i kvalitetsmodellen. Tilbuddet afventer altså stadig sin regodkendelse.