Socialtilsyn Hovedstaden

Socialtilsynet regodkender og fører tilsyn med plejefamilier og tilbud indenfor det specialiserede socialområde

Socialtilsynets opgave er at godkende nye plejefamilier og sociale tilbud til udsatte borgere. Socialtilsynet fører et socialfagligt tilsyn med botilbud, døgntilbud, opholdssteder for anbragte børn, plejefamilier, krisecentre, herbergs, misbrugstilbud mv.

Der er fem socialtilsyn i Danmark, hvor Socialtilsyn Hovedstaden har tilsynsmyndigheden i 29 kommuner i Region Hovedstaden samt Holbæk kommune. Socialtilsynet har hjemsted på Frederiksberg Rådhus hvor det er forankret i Børne- og Ungeområdet.

Plejefamilier og sociale tilbud, som vi godkender og fører tilsyn med:
Lovparagraffer fra henholdsvis serviceloven og sundsloven.

 • Plejefamilier og kommunale plejefamilier efter § 66, stk 1, nr 1 og 2
 • Døgntilbud efter § 66, nr. 5-7 (Børn/unge)
 • Botilbud efter §§ 107, 108 (Voksne)
 • Krisecentre efter § 109
 • Forsorgshjem efter § 110
 • Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter § 101 og 101a
 • Botilbudslignende tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service.
 • Alkoholbehandlingssteder efter sundhedslovens § 141
 • Virksomheder og foreninger der varetager en arbejdsgiverfunktion under BPA (borgerstyret personlig assistance) efter §§ 95 og 96 i lov om social service  


Socialtilsynets organisering
Socialtilsynet er udover en stab organiseret i fire sektioner, der hver varetager tilsyn med henholdsvis:

 • Børn- og ungeområdet samt krisecentre
 • Plejefamilier
 • Voksen handicapområdet
 • Voksen psykiatri, misbrug og forsorg

Tilsyn med BPA (borgerstyret personlig assistance) varetages af staben

Kontaktinformationer på Socialtilsyn Hovedstaden, Tilsynschefen samt de enkelte sektionsledere, kan findes på Kontaktsiden.


Kontakt de andre socialtilsyn
- links til deres hjemmesider:

Socialtilsyn Nord (Hjørring kommune)
Socialtilsyn Midt (Silkeborg Kommune)
Socialtilsyn Syd (Faaborg-Midtfyn kommune)
Socialtisyn Øst (Holbæk kommune)