Takster for tilsyn med BPA-virksomheder

De fem socialtilsyn er blevet enige om en enhedstakst for godkendelse af BPA-virksomheder. På baggrund heraf fastsættes tilsynstaksten i Socialtilsyn Hovedstaden for godkendelse af en BPA-virksomhed til 23.860 kr.

Bemærk at tilsynstaksten kan variere en smule på tværs af de fem socialtilsyn. Det skyldes, at timeprisen er forskellig på tværs af de fem socialtilsyn på grund af forskelle i socialtilsynenes samlede omkostninger (ift. husleje, lønniveau, kørsel, overhead mv.)

Når Socialtilsyn Hovedstaden modtager jeres ansøgning, vil I blive opkrævet en takst på 23.860 kr., og ansøgningen vil først blive behandlet, når taksten er indbetalt. Taksten for godkendelse vil blive opkrævet uanset, om processen munder ud i godkendelse eller afslag.