Temaet økonomi udgår som selvstændigt tema fra 1.1.2017

Socialtilsynene skal fortsat føre et økonomisk tilsyn med tilbuddenes økonomi. Afrapporteringen af det økonomiske tilsyn vil fortsat ske i tilsynsrapporter, men økonomi vil ikke længere være en del af spindelvævet. Økonomi afrapporteres derfor i et selvstændigt afsnit i rapporterne.

Afsnittet ”Økonomisk tilsyn” vil indeholde
Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi baseret på følgende forhold:
1. Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?
2. Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?
3. Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?