Væsentlig ændring

Her kan I læse, hvornår der er tale om en væsentlig ændring af godkendelsen hos en plejefamilie, og hvordan man søger Socialtilsyn Hovedstaden om godkendelse af væsentlige ændringer.

Hvad er en væsentlig ændring?

  • Hvis plejefamilien flytter
  • Hvis plejefamilien ønsker antallet af pladser udvidet
  • Hvis målgruppen ønskes ændret
  • Hvis plejefamilien skal skilles
  • Hvis der opstår alvorlig sygdom

En plejefamilie  skal have socialtilsynets godkendelse inden de indskriver plejebørn,  der falder udenfor den hidtidige godkendelsesramme.

Lovgrundlag

I henhold til Lov om socialtilsyn § 12 stk.2.nr.1 skal plejefamilier af egen drift oplyse om væsentlige ændringer.


Hvordan søger vi  om godkendelse af en væsentlig ændring?

I skal udfylde et skema, som I kan downloade her på siden, og efterfølgende sende til Socialtilsyn Hovedstaden

1. Via et sikker link [klik her] hvor du logger på med dit NemID på borger.dk. Benyttes denne mulighed, behøver du ikke underskrive ansøgningsskemaet på sidste side. Er der mere end én ansøger, skal I begge indsende det samme skema med hvert jeres NemID.

2. Med mail til socialtilsyn@frederiksberg.dk
Emnefelt: Ansøgning om væsentlig ændring [plejefamiliens navn]

3. Med post til:
Socialtilsyn Hovedstaden
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
2000 Frederiksberg