Vision og mission

Vision

 Det handler om mennesket

- Socialtilsyn højner kvaliteten i sociale tilbud og plejefamilier

Mission

Socialtilsyn Hovedstaden er en professionel og uvildig myndighed. Vi leverer et fagligt kompetent og systematisk tilsyn med plejefamilier og tilbud.

Vores mission har to perspektiver; et udviklingsperspektiv og et kontrolperspektiv:
 
Udviklingsperspektiv:
Vi peger på udviklingsmuligheder i sociale tilbud og plejefamilier med henblik på at sikre kvalitet og trivsel for borgerne

Kontrolperspektiv:
Vi fører tilsyn med, at borgerne behandles med ordenlighed og mødes med respekt og anderkendelse
Vi fører tilsyn med, at offentlige midler anvendes efter hensigten, og at der er transparens i økonomien