Whistleblower henvendelser

Du kan kontakte Socialtilsyn Hovedstaden, hvis du har bekymrende oplysninger om et socialt tilbud eller en plejefamilie, eller hvis du har bekymrende oplysninger om en forening eller privat virksomhed, der varetager arbejdsgiverfunktionen i forhold til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA).

Whistleblower-ordningen i Socialtilsyn Hovedstaden
Der er 5 socialtilsyn i Danmark, som fører tilsyn med plejefamilier og sociale tilbud i hver sin region. Hvert socialtilsyn har en whistleblower-ordning, som du kan henvende dig til telefonisk eller via en webformular. Du kan henvende dig hvis du har oplysninger om bekymrende forhold i en plejefamilie eller et socialt tilbud. Du kan videre henvende dig, hvis du har oplysninger om bekymrende forhold omkring en forening eller en virksomhed, der varetager opgaven som arbejdsgiver i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA). Det er lige meget om du er medarbejder, beboer, pårørende eller noget helt fjerde.

Du skal kontakte det korrekte socialtilsyn
Hvis du vil ringe til socialtilsynet, er det vigtigt at du får fat i dét socialtilsyn, som fører tilsyn med den kommune, tilbud, plejefamilie, forening eller virksomhed, som du har bekymrende oplysninger om. Hvis du er i tvivl, kan du tjekke på oversigten til højre, hvilket socialtilsyn du skal ringe til. 

Du kan finde oplysninger om de andre socialltilsyns whistleblower-ordninger her:
Socialtilsyn Nord
Socialtilsyn Midt
Socialtilsyn Syd
Socialtilsyn Øst
 
Er jeg anonym?
Når du ringer til whistleblower telefonen eller benytter webformularen, kan du vælge følgende:

1) Anonymitet - socialtilsynet kender ikke din identitet. Socialtilsynet vil ikke kunne bruge oplysningerne overfor tilbuddet/plejefamilien, da vi ikke må fortælle, at vi har modtaget en henvendelse. Vi skal altid foretage egne undersøgelser 

2) Fortroligt - du oplyser dine kontaktoplysninger til socialtilsynet, så vi kan spørge ind til/bede dig uddybe, hvis vi har opfølgende spørgsmål. Socialtilsynet vil ikke kunne bruge oplysningerne overfor tilbuddet/plejefamilien, da vi ikke må fortælle, at vi har modtaget en henvendelse. Vi skal altid foretage egne undersøgelser

3) Ikke anonym - socialtilsynet har mulighed for at bruge din henvendelse i dialog med tilbuddet/plejefamilien, og derved inddrage det direkte i tilsynet. Vi må ikke udlevere dine kontaktoplysninger til tredjepart. 

Kontakt whistleblower ordningen i Socialtilsyn Hovedstaden
Telefonnummer       38 21 37 70
Mandag - torsdag:   9.00 – 15.00
Fredag:                    9.00 – 12.00
Helligdage lukket.
 
Elektronisk
Benyt webformularen på https://form.tilsyn.dk. Hvis du vælger at skrive dine kontaktinformationer i formularen, behandler vi oplysningerne fortroligt. Ved at videregive dine kontaktoplysninger til socialtilsynet, vil det give os mulighed for at stille opklarende spørgsmål og stadig beskytte din anonymitet og oplysninger.