BPAIntroduktion til BPA

Borgerstyret personlig assistance

Læs mere om socialtilsynets tilsynsforpligtelse over for BPA-virksomheder

Godkendelse af varetagelse af arbejdsgiverfunktionen under BPA i henhold til §§95 og 96 i lov om social service

Socialtilsynet har pr. 1. januar 2018 fået til opgave at godkende og føre tilsyn med foreninger og private virksomheder, der varetager eller ønsker at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA) efter §§ 95 og 96 i lov om social service.

Formålet er at sikre, at tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance anvendes efter formålet og til at øge borgernes tryghed ved indgåelse af aftaler om overførsel af tilskud efter servicelovens §§ 95 og 96.

Socialtilsynets godkendelse er således en forudsætning for, at foreninger eller private virksomheder kan varetage arbejdsgiverfunktionen i ordninger efter lov om social service §§ 95 og 96.

Godkendelsesproces 

Socialtilsynet skal træffe afgørelse om godkendelse på baggrund af foreningen eller virksomhedens økonomiske og ledelsesmæssige forhold samt ansættelsesretlige kompetencer.

Kriterier for godkendelse

  1. Foreningen eller den private virksomhed skal være solvent,
  2. Den skal have en kompetent ledelse og benytte sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere, og
  3. Ledelsen skal kunne påvise, at der i foreningen eller virksomheden er kendskab til ansættelsesret.

Læs mere om kriterier for godkendelse på Socialstyrelsens hjemmeside her.

Foreninger og private virksomheder, der den 1. januar 2018 varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter §§ 95 og 96 i lov om social service, skal senest den 1. juli 2019, godkendes efter reglerne i lov om socialtilsyn. 

Foreninger og private virksomheder, som vil etablere sig efter 1. januar 2018, skal godkendes inden de kan starte virksomheden op. Find en liste over godkendte BPA-virksomheder her.

Socialtilsynet vil efter godkendelsen løbende føre tilsyn med virksomhederne efter en risikovurdering.

Sådan ansøger du

Ønsker I at blive godkendt til at varetage en arbejdsgiverfunktion under BPA, skal I udfylde ansøgningsskemaet i boksen til højre. Ansøgningsskemaet skal fremsendes skriftligt til Socialtilsyn Hovedstaden, som herefter vil behandle jeres ansøgning. I forbindelse med ansøgningsskemaet beder vi jer om at udfylde et budgetskema. Skemaet kan sammen med en vejledning til at udfylde skemaet findes i boksen til højre

Læs mere om taksten for godkendelse af BPA-virksomheder i menulinjen foroven.