Generelt om Socialtilsynets økonomiske tilsyn

Generelt om Socialtilsynets økonomiske tilsyn

Tilbuddet skal være økonomisk bæredygtigt og give mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe ligesom der skal være gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.

  • At et tilbud er bæredygtigt betyder, at tilbuddet også på sigt generelt vurderes at have økonomiske rammer for fortsat drift, at kunne levere ydelser af den kvalitet, der er aftalt i forhold til den enkelte, og at kunne opfylde økonomiske krav fra 3. mand
  • At et tilbuds økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet, indebærer, at der er sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer
  • At et tilbuds økonomi har gennemsigtighed, indebærer, at økonomien skal være gennemskuelig, således at socialtilsynet kan foretage en kvalificeret vurdering af økonomien, og således at kommunerne nemmere kan vælge de mest effektive tilbud

Klik på linket til højre "lovgivning på området" for at læse mere.