TilbudLovgivning på området

Lovgivning på området

Her finder du gældende lovgivning inden for området for socialtilsyn

Lov om socialtilsyn

Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere og alkoholbehandling

Magtanvendelser

Regnskab for private tilbud

Visitation af borgere efter §§ 107 og 108 til almenboliger

Driftsoverenskomst / driftsaftale med private tilbud

Kvalitesmodellen som socialtilsynet fører tilsyn efter