NyhederInformation fra KL vedr. plejefamilier og Coronavirus

Information fra KL vedr. plejefamilier og Coronavirus

17. marts 2020
Nyhed

Socialtilsyn Hovedstaden har modtaget en mail fra KL vedrørende Coronavirus og plejefamilier.

Da vi har løbende kontakt med alle plejefamilier i Region Hovedstaden, hjælper vi i den forbindelse med at sikre, at al relevant information vedrørende Coronavirus når frem til alle plejefamilier.

KL skriver i mailen, at plejefamilier forventes, ligesom almindelige familier, at tage hånd om det anbragte barn eller unge i de tilfælde, hvor barnet eller den unge er syg eller smittet med COVID-19. For så vidt angår aflastningsfamilier skriver KL, at det vil være op til den enkelte kommune at vurdere, om aflastningen er afgørende for barnet eller den unge.

I forhold til barnets samvær med biologiske forældre og barnets øvrige netværk, skriver KL, at de er i dialog med Social- og Indenrigsministeriet vedrørende, om anbringende kommune ud fra en konkret og individuel vurdering kan afbryde samværet midlertidigt.

KL skriver desuden, at plejefamilierne forventes på lige fod med andre familier generelt at orientere sig i forhold til myndighedernes anbefalinger om Coronavirus.

Hvis I har konkrete spørgsmål vedrørende ovenstående eller er usikre på, hvordan I skal forholde jer, skal I henvende jer til den kommunen, som I har fået anbragt det konkrete barn fra.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til Covid-19 på nedenstående side.

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Nyheden blev udgivet Tirsdag 17. marts, 2020