NyhederNy lovgivning på plejefamilieområdet

Ny lovgivning på plejefamilieområdet

25. juni 2019
Nyhed

Nyhedsbrev vedr. ny lovgivning på plejefamilieområdet

Den 1. juli 2019 træder en ny lovgivning i kraft, som medfører en række ændringer for socialtilsynets praksis, samt kommunernes støtte og rådgivning til plejefamilier. De centrale elementer i den nye lovgivning er beskrevet herunder.

Ny godkendelsesproces for familier, der ansøger om at blive plejefamilier

Der er udviklet et nyt vidensbaseret grundkursus, som alle socialtilsyn i Danmark skal anvende. Grundkurset varer fortsat 4 dage, men er nu en integreret del af godkendelsesprocessen.

Der er udarbejdet tre værktøjer, som socialtilsynene skal anvende i godkendelsesprocessen. Det drejer sig om:
• Et redskab til observation af familiedynamik
• Et redskab til interview af biologiske børn
• Et redskab til afdækning af ansøgernes mentaliseringsressourcer

Omkategorisering af godkendte plejefamilier

Inden 1. juli 2020 skal socialtilsynene kategorisere alle generelt godkendte plejefamilier om til nye plejefamilietypologier. Formålet er at gøre det tydeligt for kommunerne, at der er stor forskel på de børn, der i dag anbringes i plejefamilier, og at det stiller forskellige krav til plejefamiliernes kompetencer og karakteren og omfanget af den støtte, de har brug for i løbet af anbringelsen. Den differentierede godkendelse og sammenhængen til barnets støttebehov er illustreret i nedenstående figur.

En plejefamilie kan kun være godkendt til én typologi, men socialtilsynet kan, hvor det vurderes hensigtsmæssigt, differentiere pladserne efter børnenes støttebehov. Det vil derfor være muligt at være godkendt som forstærket plejefamilie og samtidig være godkendt til at modtage 1 barn i døgnpleje med moderate til svære støttebehov og 2 børn i døgnpleje med lette til moderate støttebehov.

Opstartsforløb for plejefamilier i forbindelse med anbringelse af et barn

Kommunerne skal fra 1. juli tilbyde et tæt og støttende opstartsforløb, når de anbringer et barn i døgnpleje. Plejefamilierne er forpligtede til at deltage i forløbet. Forløbet skal mindst have et omfang af én ekstra dags kursus ud over de to dage, plejefamilierne allerede er forpligtet til at deltage i et kursus om året.

Ophør af mulighed for at godkende familier til konkrete opgaver

Kommunerne kan fra 1. juli 2019 ikke længere godkende plejefamilier konkret. De plejefamilier, der er konkret godkendte inden 1. juli 2019, har lov til at færdiggøre deres nuværende plejeopgave. Kommunerne kan fortsat anbringe i netværkspleje.
Læs mere om de nye regler på Socialstyrelsens hjemmeside her  

Den 15. august fra kl. 19-21 holder Socialtilsyn Hovedstaden et informationsmøde for plejefamilierne om de nye lovændringer.
Socialtilsyn Hovedstaden forventer desuden at holde et informationsmøde i første kvartal af 2020 om implementeringen af de nye regler for kommunalt ansatte, der beskæftiger sig med plejefamilieområdet

Differentieret godkendelse af plejefamilier

Differentieret godkendelse af plejefamilier

Nyheden blev udgivet Tirsdag 25. juni, 2019