NyhederNy platform for Tilbudsportalen – indberetning af oplysninger

Ny platform for Tilbudsportalen – indberetning af oplysninger

05. september 2019
Nyhed

Den 11. juni lancerede Børne- og Socialministeriet en ny platform for Tilbudsportalen. Den nye portal indeholder en række ændringer, der bl.a. skal sikre, at visiterende kommuner kan fremsøge relevante tilbud og plejefamilier mere effektivt.

Socialtilsyn Hovedstaden opfordrer tilbuddene til at opdatere oplysninger på Tilbudsportalen

Som noget nyt er det blevet obligatorisk at udfylde næsten alle oplysninger på Tilbudsportalen. Aktuelt fremgår flere tilbud med ufuldstændige indberetninger. Det skyldes først og fremmest, at der er kommet nye oplysninger, der skal indberettes på Tilbudsportalen, fx oplysninger om leders cpr-nummer. Men det skyldes også, at nogen tilbud har figureret med ufuldstændige indberetninger på den gamle tilbudsportal.

Hvis et tilbud har en ufuldstændig indberetning, kan socialtilsynet ikke tage stilling til oplysninger, som tilbuddet tidligere har indberettet, men som ikke er blevet godkendt af socialtilsynet. Det kan være en ny afdeling eller oplysninger om ændret pladsantal, som tilbuddet har indberettet før den nye portal gik i luften, men som ikke er blevet godkendt af socialtilsynet. Det betyder, at tilbuddet fremstår med uaktuelle oplysninger på den offentlige indgang på Tilbudsportalen, som anvendes af visiterende kommuner. Det betyder også, at tilbuddet ikke kan indberette nye oplysninger, fx et budget for 2020, før de øvrige oplysninger er udfyldt. Hvis socialtilsynet skal tage stilling til disse oplysninger eller nye oplysninger, er det nødvendigt, at tilbuddet går ind og indberetter de oplysninger, de mangler at udfylde på Tilbudsportalen.

Socialtilsyn Hovedstaden opfordrer derfor alle tilbud til hurtigst muligt at gå ind og sikre, at tilbuddet fremstår med en fuld indberetning på Tilbudsportalen. Eftersom der er kommet nye oplysninger til, fremstod alle tilbud med en ufuldstændig indberetning i forbindelse med lanceringen af den nye tilbudsportal. Ifølge § 9 i bekendtgørelse om Tilbudsportalen er tilbuddene forpligtede til at indberette alle de oplysninger, der fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse om Tilbudsportalen. Socialstyrelsen (ikke socialtilsynene) kan træffe afgørelse om at udstede et påbud til tilbud, hvis oplysninger ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold, jf. § 14 i bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

Vejledning i den nye tilbudsportal

Socialtilsyn Hovedstaden kan ikke vejlede i spørgsmål angående Tilbudsportalen. Alle tekniske og faglige spørgsmål skal rettes til supportfunktionen for Tilbudsportalen, der er placeret i Erhvervsstyrelsen. I kan finde kontaktoplysninger på supporten her. På den side kan I også finde vejledningsmateriale om indberetning af oplysninger på Tilbudsportalen.

Nyheden blev udgivet Torsdag 5. september, 2019