NyhederNyhed vedr. Godkendte BPA-virksomheder

Nyhed vedr. Godkendte BPA-virksomheder

02. juli 2019
Nyhed

Foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelses af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA) efter §§ 95 og 96 i lov om social service skal senest den 1. juli 2019 være godkendt af socialtilsynet.

Godkendte BPA-virksomheder offentliggøres på den af de 5 socialtilsyns hjemmeside, som har godkendt og fører tilsyn med virksomheden.

Pr. dags dato er følgende virksomheder godkendt:

Socialtilsyn Hovedstaden

 • BPA Support ApS
 • De personlige hjælpere ApS
 • Din Hjælperordning ApS
 • Duos A/S
 • Handivagten ApS
 • LOBPA - Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance
 • MT-Handicapservice IVS
 • NT Falke A/S
 • Olivia Danmark A/S

Socialtilsyn Nord

 • BPA Nord
 • BPA Service ApS
 • FairCare

Socialtilsyn Midt

 • Holms BPA ApS
 • BPA Pro Team ApS

Socialtilsyn Syd

 • BPA Sønderborg ApS
 • Focus People A/S
 • Handican

Socialtilsyn Øst

 • Handicapformidlingen
 • BPA-formidlingen
 • Naesborg A/S
 • Handicapteamet


Krav om godkendelse

Godkendelsesordningen trådte i kraft den 1. januar 2018.

Formålet med godkendelsen er at sikre, at tilskuddet til ansættelse af hjælpere og BPA anvendes efter
formålet, og at borgernes tryghed øges, når de indgår aftaler med de private aktører om varetagelse af opgaven som arbejdsgiver.

Betingelser for at blive godkendt er, at BPA-virksomheden er økonomisk solvent, har en kompetent ledelse og benytter sig af ekstern sparring samt har kendskab til ansættelsesret. Derudover stilles krav vedrørende budget og regnskab.
 
For at sikre, at foreninger og private virksomheder, der varetog arbejdsgiverfunktioner før godkendelsesordningens ikrafttræden den 1. januar 2018, havde rimelig tid til at indrette sig, så de opfyldte betingelserne for godkendelse, blev der indført en overgangsperiode på 1½ år. De igangværende BPA-virksomheder kunne således videreføre eksisterende aftaler og indgå ny aftaler om overførsel af tilskud frem til den 1. juli 2019 uden at have opnået en godkendelse.

For BPA-virksomheder, der ønsker at varetage arbejdsgiverfunktioner efter 1. januar 2018, og som ikke tidligere har varetaget denne opgave, er det derimod et krav, at der er sket en forudgående godkendelse.

Det er nu et krav for alle BPA-virksomheder, at de er godkendt af socialtilsynet. Vi skal opfordre kommunen til løbende at holde sig ajour med godkendte virksomheder på socialtilsynenes hjemmeside. 
 
Socialtilsynet vil efter godkendelse af BPA-virksomheden løbende føre tilsyn efter en risikovurdering.

Informationsmøde for kommuner om BPA-virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn
Socialtilsyn Øst og Socialtilsyn Hovedstaden har inviteret til informationsmøde den 16. september 2019 om BPA-virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn. Deltagerkredsen for mødet er ansatte i kommuner i Socialtilsyn Østs tilsynsområde (inkl. Hjørring Kommune) og Socialtilsyn Hovedstadens område (inkl. Bornholm og Holbæk Kommune), der samarbejder med BPA-virksomheder. Se den fulde invitation via dette link.

Seneste tilmeldingsfrist er torsdag den 5. september 2019. Link til tilmelding.

 

Nyheden blev udgivet Tirsdag 2. juli, 2019