NyhederNyhedsbrev om budget 2020 og årsrapport/årsregnskab 2019

Nyhedsbrev om budget 2020 og årsrapport/årsregnskab 2019

29. August 2019
Nyhed

Socialtilsyn Hovedstaden gør med dette nyhedsbrev opmærksom på de sociale tilbuds forpligtelse til at indsende budget, årsrapport og revideret regnskab til socialtilsynet samt fristerne for indberetning.

Gældende krav og retningslinjer er uforandret i forhold til sidste år. Indberetning af de økonomiske oplysninger er en forudsætning for socialtilsynets tilsyn med tilbuddets økonomiske kvalitet. Der henvises desuden til ministeriets brev af 29. april 2019: ”Orientering om forpligtelsen til at indsende årsbudgetter og andre økonomioplysninger”. Brevet kan findes i boksen til højre.  

Budget 2020

Fristen for indberetning af budgetskemaet på Tilbudsportalen er: 

  • 1. oktober 2019 for private tilbud
  • 15. november 2019 for kommunale og regionale tilbud

Fristen for socialtilsynenes behandling af budgettet

Budget for 2020, der er indberettet senest den 1. oktober 2019, skal være godkendt af socialtilsynet senest 1. januar 2020, medmindre konkrete forhold gør, at dette ikke er muligt.

Budgetter, der er indberettet mellem 1. oktober og 15. november 2019, skal være godkendt af socialtilsynet senest 1. april 2020, medmindre konkrete forhold gør, at dette ikke er muligt.

Upload på Tilbudsportalen

Tilbuddets budget inkl. eventuelle delbudgetter og koncernnote for koncerner/koncernlignende konstruktioner skal indberettes til socialtilsynet via Tilbudsportalen. Indberetningen skal ske i et Excel-skema, der kan hentes på Tilbudsportalen under fanen ”Budget”. Du kan også hente Excel-skemaet på vores hjemmeside via denne side. Excel-skemaet indeholder udførlig vejledning til udfyldningen generelt og til de enkelte poster.

Du kan finde en vejledning til at indberette oplysninger på Tilbudsportalen her.

Du skal være opmærksom på, at du ikke skal gemme eller uploade Excel-skemaet som en PDF-fil, da det er vanskeligere at læse. Andre kan ikke ændre i tilbuddets uploadede skemaer, idet Excel-skemaet er udarbejdet til formålet og beskyttet mod dette.

Årsrapport 2019, revideret årsregnskab 2019 og kommunal/regional revisionsberetning

Alle tilbud skal udarbejde årsrapport 2019 (nøgletal), som skal indberettes på Tilbudsportalen under fanen ”Årsrapporter” senest den 1. maj 2020.

For private tilbud indsendes det reviderede årsregnskab med revisionspåtegning samt revisionsprotokollat umiddelbart efter revisionens afslutning til socialtilsynets hovedadresse (socialtilsyn@frederiksberg.dk). 

Kommunale og regionale driftsherrer skal indsende den kommunale eller regionale revisions beretning om revisionen af deres regnskab til socialtilsynet til socialtilsynets hovedadresse (socialtilsyn@frederiksberg.dk).

Særligt om koncerner og koncernlignende konstruktioner (private) samt centre (offentlige)

Vi vil gerne vurdere koncernens eller centrets budgetter under ét. Vi skal derfor anmode om, at den enkelte koncern eller det enkelte center uploader deres budgetter samtidig på Tilbudsportalen.

Særligt om socialtilsynets godkendelse eller afvisning af budget

Godkendt

Socialtilsynet godkender tilbuddets budget, hvis det opfylder kravene til godkendelse jf. socialtilsynsbekendtgørelsens §17. Når budgettet er godkendt, vil tilbuddet automatisk modtage en kvitteringsmail fra Tilbudsportalen, der angiver, at budgettet er godkendt.

Budgettet indgår i socialtilsynets samlede vurdering af tilbuddets økonomiske kvalitet, som vil fremgå af den efterfølgende tilsynsrapport.

Afvist

Socialtilsynet vil afvise tilbuddets budget på Tilbudsportalen, hvis det ikke opfylder kravene til godkendelse. Socialtilsynet sender en mail til tilbuddet med en beskrivelse af årsagerne til afvisningen, og hvad der skal til for at budgettet kan blive godkendt.

Nyheden blev udgivet Torsdag 29. August, 2019