NyhederSocialtilsyn Hovedstaden og Socialtilsyn Øst inviterer til informationsmøde for BPA-virksomheder

Socialtilsyn Hovedstaden og Socialtilsyn Øst inviterer til informationsmøde for BPA-virksomheder

27. juni 2019
Nyhed

Mødet finder sted mandag den 16. september 2019 kl. 13.00-15.00

Formålet er at orientere og erfaringsudveksle om socialtilsynets tilsyn med foreninger og private virksomheder, som er godkendt til at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA) efter §§ 95 og 96 i lov om social service. På mødet orienterer socialtilsynene kommunerne om den godkendelsesproces, socialtilsynet har været igennem, og som afsluttes den 1. juli 2019. Desuden orienteres generelt om socialtilsynets lovgrundlag og tilsynsopgave ift. BPA-virksomheder samt snitfladen til det kommunale tilsyn på området.

Deltagerkredsen for fællesmødet er ansatte i kommuner i Socialtilsyn Østs tilsynsområde (inkl. Hjørring Kommune) og Socialtilsyn Hovedstadens område (inkl. Bornholm og Holbæk Kommune), der samarbejder med BPA-virksomheder

Læs mere og tilmeld dig i invitationen til højre.

Nyheden blev udgivet Torsdag 27. juni, 2019