NyhederSocialtilsyn Hovedstaden søger tilsynskonsulenter inden for misbrug, psykiatri- og handicapområdet

Socialtilsyn Hovedstaden søger tilsynskonsulenter inden for misbrug, psykiatri- og handicapområdet

10. juli 2019
Nyhed

Socialtilsyn Hovedstaden højner kvaliteten i sociale tilbud og plejefamilier - det handler om mennesket.

Socialtilsyn Hovedstaden søger fagligt dygtige og engagerede tilsynskonsulenter. Du skal være med til at føre det driftsorienterede tilsyn med sociale tilbud inden for voksenområdet. Vi fører tilsyn med psykiatriske botilbud, misbrugsbehandling samt tilbud på handicapområdet i Region Hovedstaden samt i Holbæk Kommune.

Stillingerne forudsætter, at du har viden om og erfaring med socialfaglige metoder og tilgange i arbejdet med voksne med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og/eller med voksne med misbrug og andre psykosociale problemstillinger.

Jobbet forudsætter, at du har kørekort og kan stille egen bil til rådighed i tilsynsarbejdet.

Til sektionen for Voksenhandicap søges:

 • 1 tilsynskonsulent (fast stilling)
 • 1 tilsynskonsulent (midlertidig stilling til udløb den 30. juni 2020)

Som skal føre tilsyn med botilbud for borgere med fysiske- og psykiske funktionsnedsættelser, erhvervet hjerneskader, autismespektrumforstyrrelser:

Til sektionen for Voksenpsykiatri, misbrug og herberg søges:

 • 1 tilsynskonsulent (fast stilling)
 • 1 tilsynskonsulent (barsel i 1 år)

Som skal føre tilsyn med botilbud for socialpsykiatriske borgere, der ofte har et misbrug, ambulante og døgnbehandling på alkohol- og stofområdet samt herberg:

Stillingsbeskrivelse og profil
Vi søger en kollega med solid socialfaglig viden på voksenområdet, og med en uddannelsesmæssig baggrund som socialrådgiver, socialpædagog eller lignende relevant uddannelse. Gerne med videre- og efteruddannelse. Myndighedserfaring er en fordel.

 

Som tilsynskonsulent vil du i samarbejde med kollegaer have fokus på at analysere og beskrive den faglige kvalitet i botilbud samt på misbrugsområdet. Som tilsynskonsulent vil du komme ud på mange forskellige tilbud på voksenområdet, og efterfølgende skal du udarbejde en tilsynsrapport som afspejler kvaliteten i tilbuddet. Vi arbejder med afsæt i kvalitetsmodellen, der udgør rammen for vores tilsyn. Udover at føre tilsyn med den faglige kvalitet skal du være med til at vurdere tilbuddenes økonomiske drift og træffe afgørelser om f.eks. påbud og skærpet tilsyn.

Vi forventer af dig, at du:

 • På tilsynsbesøg kan afkode og navigere i kontakt og dialog med borgere, ledelse og medarbejdere
 • Er god til og kan lide skriftlig formidling
 • Har erfaring med myndighedsfunktionen og administrative arbejdsopgaver
 • Har gode samarbejdskompetencer samt lyst til at bidrage til samarbejdet og den fælles ansvarlighed i sektionen
 • Kan danne dig et overblik over og analysere komplekse problemstillinger
 • Derudover er det en fordel, hvis du har tilsynserfaring fra dit tidligere arbejde.
   

Vi tilbyder:

 • En fagligt velfunderet arbejdsplads, hvor du vil få sparring fra kollegaer, jurister og økonomer
 • En fleksibel arbejdsplads med mulighed for hjemmearbejde
 • Faglig forankret arbejdsmiljø med mulighed for kurser og efteruddannelse
 • Godt arbejdsmiljø

Organisatorisk er Socialtilsyn Hovedstaden placeret i Børne- og Ungeområdet i Frederiksberg Kommune, og har til huse på Frederiksberg Rådhus. Tilsynsopgaverne er placeret i hele regionen, med få tilbud i Jylland.

Du kan læse mere i Socialtilsyn Hovedstadens Job- og personprofil i boksen til højre, og søg stillingen her.

Tiltrædelse og ansøgningsfrist
Stillingerne har løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og med tiltrædelse snarest muligt, og senest den 1. oktober 2019.

Der er ansøgningsfrist til stillingen mandag, den 19. august kl. 12.00. Kandidaterne til samtale udvælges og indkaldes den 20. august, og der gennemføres samtaler den 22. og 23. august.

Hvis du har spørgsmål til stillingerne kan du kontakte tilsynskonsulent Lars Thomsen på tlf. 9133 3260, sektionsleder for voksenhandicap, Lene Thorius på tlf. 9133 3206 eller sektionsleder for psykiatri, misbrug og herberg, Bodil Tøndborg på tlf. 9133 3207.

Nyheden blev udgivet Onsdag 10. juli, 2019