NyhederÆndring af praksis i brugen af dispensationer

Ændring af praksis i brugen af dispensationer

24. januar 2018
Nyhed

Det har hidtil været muligt for tilbud og plejefamilier at søge om en dispensation fra deres godkendelse, hvis der har været særlige tilfælde, som talte herfor. Børne – og Socialministeriet har i et svar den 6. september 2017, i en ny præcisering af brugen af socialtilsynslovens § 5, stk. 6, understreget, at en forudsætning for, at der kan træffes afgørelse om en dispensation er, at socialtilsynet forinden har taget stilling til, om tilbuddet eller plejefamilien kan godkendes generelt til den ønskede udvidelse og dermed få ændret sit eksisterende godkendelsesgrundlag. Ankestyrelsen har på denne baggrund ændret sin praksis, hvilket betyder, at socialtilsynet først skal vurdere muligheden for en væsentlig ændring af tilbuddet eller plejefamiliens eksisterende godkendelse, førend der kan træffes en afgørelse om dispensation.

Socialtilsyn Hovedstaden vil dermed ikke længere behandle dispensationsansøgninger, før vi har truffet afgørelse om, hvorvidt tilbuddet eller plejefamilien generelt kan godkendes til den ønskede udvidelse som en væsentlig ændring.

I forbindelse med ændringen af praksis for bevilling af dispensation, er der kommet nye skemaer til både tilbud og plejefamilier, som skal benyttes til ansøgning af væsentlig ændring. I tilfælde af afslag på ændring af den generelle godkendelse, kan man ved afkrydsning i skemaet anmode Socialtilsynet om at vurdere, om der i stedet kan gives dispensation. De nye skemaer kan findes i boksen til højre.

Du kan læse mere om væsentlige ændringer for tilbud på denne side og for plejefamilier på denne side.   

 

Nyheden blev udgivet Onsdag 24. januar, 2018