NyhederÆndringer til lov om voksenansvar

Ændringer til lov om voksenansvar

05. februar 2019
Nyhed

Fra 1. februar 2019 ændres Bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge således, at de sikrede institutioner og institutioner med delvis lukkede afdelinger skal fastsætte en husorden, der angiver nærmere retningslinjer for ophold på institutionen. Husordenen skal blandt andet indeholde retningslinjer for vækketider, god adfærd på fællesarealer, brug af cigaretter og stoffer, elektronisk kommunikation mv. Der er endvidere indført et krav om, at sikrede institutioner skal beslutte, om der skal anvendes døralarmer, når det er nødvendigt for at sikre, at ordensbestemmelser eller sikkerhedsmæssige hensyn iagttages.

Bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge oplister en række minimumsregler for husordenen og anvendelse af døralarmer. Læs mere i bekendtgørelsen her.

Ovenstående ændringer gælder kun for sikrede døgninstitutioner, delvist lukkede døgninstitutioner samt for døgninstitutioner med en delvis lukket afdeling eller en særlig sikret afdeling.

Ud over dette ændres bestemmelserne om undersøgelser af person og opholdsrum således, at der kan ske egentlig kropsvisitation af børn og unge på sikrede institutioner før og efter besøg og fravær og uden konkret mistanke om besiddelse af bestemte effekter. Indberetningsskemaet forenkles i den forbindelse.

Ændringerne betyder, at der er foretaget nogle ændringer i de indberetningsskemaer til magtanvendelser, som fremgår af bilag 1a og bilag 1b til bekendtgørelsen. For de sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger er der desuden udviklet et nye skema i bilag 1c, som skal anvendes til registrering af magtanvendelser i forbindelse med undersøgelser af personer og opholdsrum i forbindelse med anbringelse, besøg eller fravær.

Alle tre skemaer kan findes på Socialtilsyn Hovedstadens hjemmeside her.

Nyheden blev udgivet Tirsdag 5. februar, 2019