NyhederFællesmøde den 18. juni 2018

Fællesmøde den 18. juni 2018

15. maj 2018
Nyhed

- få indblik i årsrapporten 2017, foreløbige takster for 2019 og hør’ mere om udviklingen på plejefamilieområdet og tilsyn med BPA-virksomheder/foreninger mv. Der er også sat tid af til at udveksle erfaringer med socialtilsynet på tværs af socialtilsyn og driftsherrer 

Socialtilsyn Hovedstaden inviterer til fællesmøde mellem Socialtilsyn Hovedstaden, de private tilbud og kommunerne om status på socialtilsynets opgaveløsning, årsrapport 2017 og takster for 2019.

Deltagerkredsen for fællesmødet er alle ledere og chefer for private og offentlige tilbud beliggende i Hovedstadens område (inkl. Bornholm og Holbæk), og som hører under lov om socialtilsyn.

Mødet afholdes mandag den 18. juni 2018 kl. 09-12 på KU.BE, lokale: Performance-salen, Dirch Passers Allé 4, 2000 Frederiksberg.

Tilmeldingen foregår via dette link efter princippet om først til mølle – dog senest den 8. juni 2018.

Program for dagen kan findes i boksen til højre.

Nyheden blev udgivet Tirsdag 15. maj, 2018