NyhederGuide om Socialtilsynets fondstilsyn

Guide om Socialtilsynets fondstilsyn

05. oktober 2018
Nyhed

Socialtilsyn Hovedstaden har i samarbejdet med Lundgrens udgivet en guide om Socialtilsynets Fondstilsyn.

Guiden er udarbejdet til brug for Socialtilsynets vurdering af, hvornår der er tale om et tilbud, der lovligt er oprettet som fond, og som kan godkendes som sådan af Socialtilsynet, og til brug for tilsynet med fonde.

Guiden uddyber således:

• Hvornår et tilbud er en fond
• Grundvilkår for godkendelse af tilbud som er lovligt etableret som fonde samt øvrige krav til tilbud, der kan godkendes som fonde
• Afgrænsningen af tilbud etableret som fonde i forhold til selvejende institutioner, der ikke opfylder kravene til at blive godkendt som fonde, men som kan blive godkendt som tilbud, hvis de opfylder øvrige krav dertil
• Det retlige tilsyn med tilbud godkendt som fonde, herunder reglerne vedr. tilsynet med vedtægtsændringer, ekstraordinære dispositioner og ophør

Guiden kan læses i boksen til højre.

Nyheden blev udgivet Fredag 5. oktober, 2018