NyhederNotat om socialtilsyn med tilbud med driftsaftaler

Notat om socialtilsyn med tilbud med driftsaftaler

13. november 2017
Nyhed

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud

Socialtilsyn Hovedstaden modtager ofte henvendelser fra både priate tilbud og kommuner vedr. socialtilsynets praksis omkring tilsyn med private tilbud, der har indgået driftsaftaler med en kommune.

 Det gælder særligt spørgsmål i forhold til
- det økonomiske tilsyn såsom aflæggelse af budget mv.
- juridiske spørgsmål om partsstatus og orientering om socialtilsynets afgørelser i forhold til bestyrelser, fonde og koncerner/koncernlignende konstruktioner

Det er blevet tydeligt for Socialtilsyn Hovedstaden, at spørgsmålene har afsæt i den mangeårige kommunale praksis på området for driftsaftaler. Kommunerne har således selv frem til lov om socialtilsyns ikrafttræden ført det driftsorienterede samt det økonomiske tilsyn med de private tilbud, de indgik i driftsaftaler med.

Siden socialtilsynene i januar 2014 ved lov om socialtilsyn overtog både det driftsorienterede samt økonomiske tilsyn med private tilbud, har både socialtilsynene, kommuner og tilbud skullet forholde sig til socialtilsynenes lovgivningsmæssige funktion i forhold til betydningen af indgåede driftsaftaler for tilbuddets kvalitet, ledelse og økonomi. Udgangspunktet er, at Socialtilsyn Hovedstaden med afsæt i lov om socialtilsyn skal sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. Dette sker ved en samlet vurdering af tilbuddenes faglige kvalitet og økonomiske bæredygtighed i forbindelse med både godkendelse og tilsyn.

Med afsæt i Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsmæssige forpligtelser har Socialtilsyn Hovedstaden udarbejdet et notat, der redegør for, hvorledes tilsynet udmønter sig i praksis, når vi beskæftiger os med private tilbud, der har indgået en driftsaftale med en kommune. Notatet henvender sig til kommuner, private tilbud og deres bestyrelser, herunder fonde, koncerner og koncernlignende konstruktioner.

Notatet kan hentes i boksen til højre.
 

 

 

 

 

Nyheden blev udgivet Mandag 13. november, 2017