NyhederNotat om visitation af borgere efter §§ 107 og 108 til almenboliger

Notat om visitation af borgere efter §§ 107 og 108 til almenboliger

07. april 2016
Nyhed

Notat skal danne afsæt for drøftelser mellem KL og Social- og Indenrigsministeriet, om visitation af borgere efter §§ 107 og 108 til almenboliger.

Social- og Indenrigsministeriet har i samarbejde med Udlændige-, Integrations- og Boligministeriet udarbejdet et notat om visitation til boformer efter servicelovens §§ 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven.

Baggrunden for notatet er, at Social- og Indenrigsministeriet er blevet gjort bekendt med, at flere kommuner har udfordringer med visitationen til de forskellige boformer, så der i praksis har vist sig flere tilfælde, hvor der er uoverensstemmelse mellem visitationsgrundlaget for de enkelte beboere og boformens juridiske grundlag.

 

Formålet med notatet fra Social- og Indenrigsministeriet er

  • at hjælpe kommuner og socialtilsyn med forståelse af reglerne om visitation til de omtalte boformer. Det vedlagte notat indeholder derfor en gennemgang af disse regler.
  • et afsæt for drøftelser mellem Social- og Indenrigsministeriet drøfter og KL, om hvordan kommunerne generelt kan bringe visitationsgrundlaget for de enkelte beboere i overensstemmelse med boformens juridiske grundlag, der hvor dette ikke er tilfældet, og hvordan socialtilsynene kan håndtere godkendelsen af disse tilbud.

 

 

 

Nyheden blev udgivet Torsdag 7. april, 2016