NyhederNyhedsbrev om budget 2019 og årsrapport/årsregnskab 2018

Nyhedsbrev om budget 2019 og årsrapport/årsregnskab 2018

12. september 2018
Nyhed

Socialtilsyn Hovedstaden gør med dette nyhedsbrev opmærksom på de regler og retningslinjer, der gælder for indberetningen af budget 2019 og årsrapport/årsregnskab 2018.

Gældende krav og retningslinjer er uforandret i forhold til sidste år

I forhold til budget 2019 og årsrapport 2018 skal du være særlig opmærksom på følgende forhold:

Budget 2019

Fristen for indberetning og uploading af budgetskemaet på Tilbudsportalen er: 
• 1. oktober 2018 for private tilbud
• 15. november 2018 for kommunale og regionale tilbud

Fristen for socialtilsynenes behandling af budgettet

Budget for 2019, der er indberettet inden 1. oktober 2018, skal være godkendt af socialtilsynet senest 1. januar 2019, medmindre konkrete forhold gør, at dette ikke er muligt.
Budgetter, der er indberettet mellem 1. oktober og inden 15. november 2018, skal være godkendt af socialtilsynet senest 1. april 2019, medmindre konkrete forhold gør, at dette ikke er muligt.

Uploading på Tilbudsportalen

Tilbuddets budget skal indberettes til socialtilsynet i et excel-skema, der kan hentes på Tilbudsportalen under fanen ”Økonomi” på siden ”Budget”. Du kan også hente excel-skemaet her
Du kan finde en vejledning til at hente og uploade budgetskemaet her.

Du skal være opmærksom på, at du ikke skal gemme eller uploade excel-skemaet som en PDF-fil. Socialtilsynet kan ikke behandle skemaet, hvis det er uploadet som en PDF-fil. Bemærk at Excel-skemaet er opsat på en måde, så der er beskyttet mod, at andre kan foretage ændringer i skemaet.

Årsrapport 2018

Alle private tilbud skal indsende deres årsrapport for 2018 til socialtilsynets hovedadresse (socialtilsyn@frederiksberg.dk) senest 1. maj 2019. Offentlige og private tilbud skal desuden indberette nøgletal på Tilbudsportalen.

Særligt om koncerner og koncernlignende konstruktioner (private) eller en central administration/center (offentlige) 

For at opnå en hurtigere sagsbehandlingstid vil vi gerne kunne vurdere koncernens eller centrets budgetter under ét. Vi skal derfor anmode om, at den enkelte koncern eller det enkelte center uploader deres budgetter med tilhørende koncernnoter på Tilbudsportalen samtidig.

Særligt om socialtilsynets godkendelse eller afvisning af budget

Godkendt

Når budgettet er godkendt, vil tilbuddet modtage en automatisk kvitteringsmail fra Tilbudsportalen, der angiver, at budgettet er godkendt.
Vores vurdering af økonomien vil blive synlig på Tilbudsportalen i den efterfølgende tilsynsrapport.

Afvist

Socialtilsynet sender en mail med en beskrivelse af årsagerne til afvisningen, og hvad der skal til for at budgettet og økonomien kan blive godkendt.

Afvisningen kan skyldes to forhold:

1. Fejl og mangler i budgetskemaet eller på Tilbudsportalen, som skal rettes i en dialog mellem Tilsynskonsulent og tilbuddets leder. Når rettelserne er indarbejdet i et nyt budget kan budgettet blive godkendt.
2. Væsentlige fejl og mangler:

  • Kan bero på en risikovurdering af tilbuddets bæredygtighed, forholdet mellem pris og kvalitet eller væsentlige fejl og mangler, som gør, at budgettet ikke er tilstrækkeligt gennemsigtigt
  • Kan bero på en risikovurdering, som viser, at der kan sås tvivl om tilbuddets evne for ”fortsat drift”, eller hvis dette direkte fremgår af den ”Uafhængige revisorerklæring” i tilbuddets årsrapport. Hvis dette er tilfældet indledes en dialog med tilbuddet

 

 

Nyheden blev udgivet Onsdag 12. september, 2018