Gå til hovedindhold

Socialtilsyn Hovedstaden søger en dedikeret jurist til en fast stilling

Har du interesse for og indsigt i det specialiserede socialområde, er du analytisk skarp og kan du overskue komplekse, juridiske problemstillinger, så er det dig vi har brug for i vores lille team af dygtige jurister. I Socialtilsyn Hovedstaden brænder vi for at højne kvaliteten i sociale tilbud og plejefamilier, og vi håber, at du vil være med.

19. jun. 2024

Indhold

  Tiltrædelse den 1. oktober 2024.

  En kandidat med erfaring fra myndighedsområdet og interesse for forskellige lovområder

  Man skulle måske tro, at man som jurist i et socialtilsyn blot skal koncentrere sig om en enkelt lov, nemlig lov om socialtilsyn. Men sådan er det (heldigvis) ikke. Lov om socialtilsyn er godt nok grundstenen i vores arbejde, men den er revideret stort set hvert eneste år i de 10 år, vi har eksisteret, og loven har nær sammenhæng med mange andre lovområder: serviceloven, fondslovgivning, selskabsret, almenboligloven, forvaltningsloven og mange, mange andre. Det er derfor en klar fordel, hvis du har arbejdserfaring fra en eller flere af disse lovområder, og hvis du tidligere har beskæftiget dig med myndighedsafgørelser. 

  Vores arbejdsopgaver spænder bredt og to dage ligner ikke hinanden. Den ene dag skal du måske udarbejde et notat om betydningen af ny lovgivning for os, og den næste dag skal du deltage i et dialogmøde med et tilbud eller en plejefamilie, hvor kvaliteten er dalet. Måske skal der efterfølgende træffes en sanktionsafgørelse, som du skal udarbejde. Det er derfor en klar fordel, hvis du trives i et omskifteligt miljø og med en bred palet af juridiske opgaver.

  Om dig forestiller vi os følgende:

  • Du er uddannet cand.jur., cand.soc.jur. eller cand.merc.jur.
  • Har gerne nogle års arbejdserfaring, men er du nyuddannet, kan du også komme i betragtning til stillingen, hvis du har haft et relevant studiejob under uddannelsen, eller hvis du tidligere har beskæftiget dig med nogle af de retsområder, som vi har med at gøre
  • Har erfaring med myndighedsafgørelser, ankesager, aktindsigt, høringssvar m.m.
  • Har viden om det specialiserede socialområde, serviceloven og forvaltningsretten
  • Har særdeles gode kommunikationsevner, både skriftligt og mundtligt
  • Kan arbejde selvstændigt og har gode samarbejdsevner
  • Er grundig, omhyggelig, beslutningsdygtig og effektiv
  • Er interesseret i at arbejde i en politisk styret organisation
  • Er en god kollega, der bidrager til god og tillidsfuld stemning i teamet

  Vi lægger vægt på, at du har gode analyseevner og kan arbejde selvstændigt, struktureret og indgå i et godt samarbejde med andre faggrupper. Du vil skulle referere til stabslederen, men indgå i faglige drøftelser med øvrige mellemledere og kollegaer samt i et tæt samarbejde med tilsynskonsulenterne. 

  Et spændende og varieret arbejde med stor fleksibilitet i opgaveløsningen 

  Vi løfter en meget vigtig myndighedsfunktion, hvor vi holder øje med forholdene for de udsatte borgere i forskellige boformer og i plejefamilier. Vi er passionerede omkring vores funktion, og vi forsøger at balancere imellem udvikling og kontrol, samtidig med at vi på tværs af landet samarbejder med de andre fire socialtilsyn og med Social- og Boligstyrelsen om udviklingen af tilsynsopgaven.

  Vi tilbyder dig:

  • Et spændende og varieret job med komplekse problemstillinger og dilemmaer
  • Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af dine egne arbejdsopgaver og indflydelse på udvikling af tilsynsfagligheden
  • Dygtige og erfarne kolleger og stor mulighed for faglig sparring og udvikling
  • En tillidsbaseret og uformel ledelsesstruktur
  • Flekstidsordning og mulighed for hjemmearbejde
  • Højt til loftet og en uformel omgangstone
  • En yderst familievenlig arbejdsplads 

  Dine arbejdsopgaver som jurist hos os spænder bredt fra udarbejdelse af afgørelser om sanktioner, deltagelse i dialogmøder og håndtering af aktindsigtsanmodninger til opgaver af mere undervisningsmæssig karakter eller udarbejdelse af juridiske notater og afklaringer. Der er store og små opgaver, og det kan til tider opfattes som lidt af en banegård, hvor tilsynskonsulenter og ledere stikker hovedet forbi med spørgsmål og dette og hint. 

  Det er spændende og udfordrende at få lov til at arbejde med komplekse problemstillinger anskuet fra forskellige lovgrundlag.  I teamet er vi gode til at sparre med og hjælpe hinanden – både inden for egen faggruppe og på tværs af forskellige faggrupper. Vi planlægger vores egen tid og kan arbejde hjemmefra, når det passer bedst ind i vores liv (jurist i Socialtilsyn Hovedstaden).   

  En arbejdsplads med et stærkt fagligt fællesskab og gode arbejdsvilkår

  Socialtilsyn Hovedstaden blev etableret i 2014 i forbindelse med vedtagelse af tilsynsreformen for at styrke kontrollen med og udviklingen af de sociale tilbud til landets udsatte borgere. Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med ca. 570 sociale tilbud og ca. 700 plejefamilier. Vi er et ambitiøst socialtilsyn, der lægger vægt på høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen.

  Socialtilsynet består af omkring 75 medarbejdere. Vi bor på Frederiksberg Rådhus i hjertet af Frederiksberg og med kort afstand til metro og anden offentlig transport. 

  Vi er organiseret med tre fagsektioner og en stab. Stabens bistår tilsynskonsulenter, sektionsledere og tilsynschef i opgaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med de sociale tilbud og plejefamilier. Arbejdsopgaverne løses selvstændigt, men vi samarbejder og hjælper hinanden på kryds og tværs i hele organisationen. Vi udvikler os hele tiden og har til stadighed fokus på, at vores arbejdsgange og understøttende indsatser kan sikre en koordineret og fælles og ensartet tilsynspraksis. 

  Staben i Socialtilsyn Hovedstaden består af 15 faste medarbejdere fordelt på jurister, økonomer, udviklingskonsulenter og administrativt personale. Dertil kommer en stabsleder, der også er uddannet jurist, og tre studentermedhjælpere. Jurateamet består af fire jurister.

  Vi har et godt arbejdsmiljø med en uformel tone i et storrumskontor. Der er gode muligheder for hjemmearbejdsdage, så længe det er foreneligt med opgaveløsningen og vedligeholdelsen af det gode samarbejde internt og på tværs af organisationen. Vi er en familievenlig arbejdsplads med mulighed for at tilrettelægge arbejdet med respekt for, at der skal være plads til fritid og familieliv

  Selvom socialtilsynet har eksisteret i nu 10 år, dukker der fortsat nye juridiske problemstillinger op, hvilket betyder, at sagsforløbene sjældent er helt ens. Jurister sparrer løbende med hinanden om problemstillinger og er på skift ansvarlige for håndteringen af vores jura-postkasse. Juristerne har også whistleblowervagter, hvor man besvarer opkald til vores whistleblowerordning.

  Yderligere oplysninger vedrørende stillingen kan fås ved henvendelse til souschef og stabsleder Kristina Vang Jensen på tlf. 9133 3204. 

  Der er ansøgningsfrist til stillingen torsdag den 15. august 2024, kl. 12.00, og vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 19. august 2024. Vi forbeholder os muligheden for at holde anden samtale.

  Stillingen forventes tiltrådt den 1. oktober 2024 eller efter nærmere aftale med den rette kandidat.

  Løn og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst for AC’ere. Det er muligt at blive indplaceret som special- eller chefkonsulent, hvis du har de rette kompetencer og erfaring.

  Vi ser frem til at høre fra dig og byde dig velkommen i Socialtilsyn Hovedstaden.

  Læs mere om stillingen, arbejdsopgaverne og de ønskede kvalifikationer her i job- og personprofilen nederst på siden.

  Søg stillingen her