NyhederSocialtilsyn Hovedstaden søger økonomikonsulenter

Socialtilsyn Hovedstaden søger økonomikonsulenter

16. maj 2019
Nyhed

Socialtilsyn Hovedstaden søger 2 medarbejdere med solid økonomisk baggrund som revisor eller regnskabsuddannet – med lyst til at gøre en forskel på socialområdet via et kvalificeret økonomisk tilsyn

Det økonomiske tilsyn med tilbud under Lov om Socialtilsyn udvikler sig løbende, og vi har derfor brug for dygtige medarbejdere med interesse for økonomi og socialområdet. Socialtilsyn Hovedstaden søger to nye medarbejdere med revisorbaggrund og/eller regnskabsbaggrund til ansættelse pr. 1. september 2019. Stillingerne er placeret i Socialtilsyn Hovedstadens stab med direkte reference til chefen for Socialtilsyn Hovedstaden.

Socialtilsyn Hovedstaden blev etableret i 2014 i forbindelse med vedtagelse af tilsynsreformen for at styrke kontrollen med og udviklingen af de sociale tilbud, der efter lov om social service leverer indsatser til udsatte og handicappede borgere, og med det overordnede formål at understøtte et kvalitetsløft i såvel offentlige som private tilbud. Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med ca. 500 sociale tilbud og ca. 1000 plejefamilier. Vi er et ambitiøst socialtilsyn, der lægger vægt på høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen, og at vores tilsyn har borgeren i centrum.

Vi bor på Frederiksberg Rådhus og er en del af Børne- og Ungeområdet i Frederiksberg Kommune. Socialtilsyn Hovedstaden består af ca. 70 medarbejdere. Vi er organiseret med 4 sektioner fordelt på fagområder og derudover en stab. Stabens specialister inden for jura, økonomi og kommunikation bistår fagsektionernes tilsynskonsulenter, sektionsledere og tilsynschef i opgaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med de sociale tilbud og plejefamilier.

Staben i Socialtilsyn Hovedstaden består af 10 faste medarbejdere; jurister, økonomer, en udviklingskonsulent, administrativt personale og herudover har vi også studentermedhjælpere. Vi har et godt arbejdsmiljø med en uformel tone i et storrumskontor.

Arbejdsopgaverne løses både selvstændigt og i et tæt samarbejde med andre fagpersoner (jurister, socialrådgivere og socialpædagoger). Kernen i det økonomiske tilsyn handler om at sikre, at tilbuddenes økonomi er gennemsigtige og bæredygtige samt viser en fornuftig sammenhæng mellem pris og kvalitet, der kan tilvejebringe borgerne den støtte, omsorg og hjælp, der ligger til grund for tilbuddenes godkendelser.

Som økonomikonsulent skal du bl.a. beskæftige dig med at:

• Føre økonomisk tilsyn med private og offentlige botilbud, herunder:
• Godkende budgetter og sikre at tilbuddenes økonomi viser et fornuftigt forhold mellem pris og kvalitet, bæredygtighed og gennemsigtighed og dermed lever op til kravene i Lov om Socialtilsyn
• Gennemgå årsregnskaber og påse, at årsrapporten afspejler virksomhedens/tilbuddets status og opfylder kravene til god regnskabs- og revisionsskik
• Arbejde tæt sammen med tilsynskonsulenterne i opgaven med det økonomiske tilsyn. Særligt vurderingen af om der er et fornuftigt forhold mellem pris og kvalitet kræver et samarbejde mellem de socialfaglige konsulenter og økonomikonsulenten
• Foretage nøgletalsanalyser og benchmarking

Vi forventer af dig, at:

• Du har en relevant uddannelse som revisor eller cand.merc.aud. Du kan også være uddannet HA i erhvervsøkonomi, diplom i økonomi og regnskab eller have en kontoruddannelse med erfaring inden for budget og regnskab
• Du har praktisk erfaring med økonomi og regnskab
• Du brænder personligt for revision og rådgivning
• Du hurtigt tillærer dig specialistviden og brænder for at gøre en forskel
• Du er målrettet, analytisk, systematisk og har let ved at gribe en udfordrende opgave
• Du kan håndtere mange bolde i luften på en gang, er udadvendt og fagligt nysgerrig

Vi har store forventninger til kvaliteten af arbejdet, og vi lægger vægt på, at du har gode samarbejds- og formidlingsevner, er selvstændig, struktureret, interesseret i at lære nyt og ikke er bange for at gå nye veje. Det vil være en fordel, hvis du har arbejdet med økonomi inden for det specialiserede socialområde, og at du har kendskab til, hvad det vil sige at være en offentlig myndighed, der er underlagt forvaltningsloven, men det er ikke et krav.

Vi tilbyder:

Et spændende arbejdsmiljø, hvor du skal være med til at løfte mange alsidige økonomiopgaver i din funktion som økonomikonsulent i en offentlig myndighed. Der vil være mulighed for indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet og mulighed for at påvirke udviklingen af økonomifunktionen.

I forbindelse med opstart vil der blive udarbejdet et introforløb for de nyansatte, der skal sikre at god introduktion til arbejdsopgaverne og måden vi arbejder på i Socialtilsyn Hovedstaden.

Løn og ansættelsesvilkår aftales med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om lokal løndannelse og efter gældende overenskomst. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Vi har desuden flekstid.

Du kan læse mere om stillingen og de ønskede kvalifikationer i Job- og personprofilen i boksen til højre.

Ansøgningsfristen er den 14. juni 2019 kl. 12.00. Vi forventer at udvælge ansøgere d.17. juni. Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt henholdsvis den 19. og 21. juni 2019. Ansøgere, der har været til samtale får besked om resultatet af samtalen efter den 21. juni 2019. Stillingerne er til besættelse den 1. september 2019.

For yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte tilsynschef Mie Andresen på telefon 91333201 eller chefkonsulent Elsebeth Kristensen på telefon 91333269.

Du bedes sende din ansøgning via dette link 

Nyheden blev udgivet Torsdag 16. maj, 2019