NyhederSocialtilsyn Hovedstadens årsrapport for 2017 er udkommet

Socialtilsyn Hovedstadens årsrapport for 2017 er udkommet

17. april 2018
Nyhed

Årsrapporten giver et indblik i Socialtilsyn Hovedstadens produktion i 2017 og indeholder vores samlede vurderinger af kvaliteten i tilbud på børne- og ungeområdet, voksenområdet og i plejefamilier.

I årsrapporten kan du også læse om vores særlige fokus på tilbuddene og plejefamiliernes forvaltning og implementering af den nye lov om voksenansvar, der trådte i kraft den 1. januar 2017. Du kan også læse om udviklingshæmmede borgeres sundhed og trivsel med særligt fokus på deres deltagelse i nationale screeninger, processen med at regodkende alkoholtilbud samt plejefamiliernes ret og pligt til at deltage i efteruddannelse og supervision.

Årsrapporten kan downloades i boksen til højre, hvor du også kan finde en kort udgave af årsrapporten med hovedkonklusioner.

I ønskes god læselyst med årsrapporten.

Nyheden blev udgivet Tirsdag 17. april, 2018