NyhederTilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden for 2017

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden for 2017

04. april 2018
Nyhed

I februar 2018 udførte Socialtilsyn Hovedstaden en tilfredshedsundersøgelse omhandlende vores tilsynsvirksomhed i 2017. Tilfredshedsundersøgelsen blev sendt i tilpasset form til henholdsvis kommuner og regionen, private tilbud og plejefamilier. Spørgeskemaet til kommunerne er blevet udsendt til ledere på både voksenområdet, børne- og ungeområdet og plejefamilieområdet. Spørgeskemaet til private tilbud er blevet sendt til tilbuddets leder. Spørgeskemaet til plejefamilier er blevet sendt til alle plejefamilier med mulighed for at besvare anonymt. Undersøgelsen bliver brugt i forbindelse med Socialtilsyn Hovedstadens videre udvikling og til at optimere vores samarbejde med tilbud og plejefamilier.

Antal besvarelser

Socialtilsyn Hovedstaden har modtaget 71 besvarelser fra kommunerne, hvoraf 26 af de 29 kommuner i region Hovedstaden er repræsenteret. Flere kommuner har sendt mere end én besvarelse, idet skemaet er blevet udsendt til ledere på både voksenområdet, børne- og ungeområdet og plejefamilieområdet. Fra private tilbud har Socialtilsyn Hovedstaden modtaget 72 besvarelser, hvilket svarer til en svarprocent på 33 % set i forhold til det samlede antal private tilbud, vi fører tilsyn med. Fra plejefamilierne har Socialtilsyn Hovedstaden modtaget 280 besvarelser, hvilket svarer til en svarprocent på 31 % set i forhold til det samlede antal plejefamilier, vi fører tilsyn med.

Resultater – den samlede tilfredshed med Socialtilsyn Hovedstaden

Figuren herunder viser den generelle tilfredshed med Socialtilsyn Hovedstaden i 2016 og 2017. Det fremgår, at tilfredsheden blandt kommunerne er steget fra 80 % til 96 % fra 2016 til 2017. For de private tilbud er der sket et mindre fald i tilfredsheden fra 90 % i 2016 til 85 % i 2017. På plejefamilieområdet er tilfredsheden 89 % og derfor uændret i forhold til sidste år.

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"529","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"304","width":"675"}}]]

Figuren herunder viser tilfredsheden med tilsynsbesøget – både med dialogen inden besøget, besøgets forløb og den efterfølgende afrapportering fra besøget. Det fremgår, at der generelt er høj tilfredshed både med dialogen inden besøget og forløbet af besøget. Til gengæld er der en lidt mindre andel, som er tilfredse med opfølgningen efter tilsynsbesøget – det gælder særligt blandt kommunerne. Enkelte kommuner angiver i den forbindelse, at der er for mange gentagelser i tilsynsrapporterne, eller at der mangler ensartethed i den måde, hvorpå Socialtilsyn Hovedstaden giver udviklingspunkter på tværs af tilbudsområderne. Socialtilsyn Hovedstaden arbejder løbende på at gøre rapporterne bedre og mere overskuelige for både tilbud og plejefamilier og vil også have fokus på dette i 2018.

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"530","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"295","width":"643"}}]]

 

I undersøgelsen har vi derudover spurgt ind til følgende underkategorier: 

• Selve tilsynsbesøget
• Generel kommunikation og dialog med socialtilsynet
• Eventuelle vilkår, påbud og skærpede tilsyn
• Socialtilsynet hjemmeside og nyhedsbrev
• Godkendelse og brug af plejefamilier (kun til kommunerne)
• Overordnet om Socialtilsyn Hovedstaden

I boksen til højre kan du se alle resultaterne for hver af de tre målgrupper (kommuner og regionen, private tilbud og plejefamilier) fordelt på underkategorierne.  

Nyheden blev udgivet Onsdag 4. april, 2018