NyhederTilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden for 2018

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden for 2018

15. maj 2019
Nyhed

I februar 2019 gennemførte Socialtilsyn Hovedstaden en tilfredshedsundersøgelse om vores tilsynsvirksomhed i 2018. Tilfredshedsundersøgelsen blev udsendt i tilpassede versioner til henholdsvis kommuner og regionen, private tilbud og plejefamilier. Tilfredshedsundersøgelsen til kommunerne er blevet udsendt til ledere på voksenområdet, børne- og ungeområdet og plejefamilieområdet.

Tilfredshedsundersøgelsen bliver brugt i forbindelse med den fortløbende udvikling af tilsynsfagligheden i Socialtilsyn Hovedstaden og til optimere vores samarbejde med tilbud og plejefamilier.

Du kan se resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen fordelt på de tre områder i boksen til højre.

Svarprocent

Socialtilsyn Hovedstaden har modtaget 57 besvarelser fra Kommunerne, hvoraf 26 ud af de 29 kommuner i vores tilsynsområde er repræsenteret. Fra private tilbud har Socialtilsyn Hovedstaden modtaget 83 besvarelser, hvilket svarer til en svarprocent på 35 %. Fra plejefamilieområdet har Socialtilsyn Hovedstaden modtaget 316 besvarelser, hvilket svarer til en svarprocent på 36 %.

Nyheden blev udgivet Onsdag 15. maj, 2019