NyhederVejledning om sammenhæng mellem borgerens visitationsgrundlag og boformens juridiske grundlag

Vejledning om sammenhæng mellem borgerens visitationsgrundlag og boformens juridiske grundlag

02. december 2016
Nyhed

Vejledningen omfatter alene boformer efter servicelovens §§ 107 og 108 samt ældre og handicapboliger efter almenboligloven.

Social- og Indenrigsministeriet har udarbejdet vejledningen i samarbejde med KL, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og Ankestyrelsen.

 

 

 

Nyheden blev udgivet Fredag 2. december, 2016